Sakset/Fra hofta

I en ingress til en NTB-melding forkynner Aftenposten at mer enn 44.000 «spanjoler» har reist fra landet hver måned siden januar i fjor. Utvandringen nærmer seg altså én million mennesker i dette tidsrommet.

Tatt i betraktning at Spania hadde mottatt noe sånn som fem millioner innvandrere i løpet av de årene den økonomiske boblen var under oppblåsning, spør man seg uvegerlig: Er det virkelig spanjolene som flytter?

NTBs kilde for opplysningen er El País. Mon tro hva som står der?

Av de 927.890 personene som forlot landet, var 117.523 spanjoler og 810.367 utlendinger, opplyser det spanske nasjonale statistikkbyrået INE.

Opplysningen er relevant, for å si det forsiktig. Hvorfor utelates den? Enda verre: Hvorfor forvrenger man sannheten?

 

Nesten én million har forlatt Spania
En un año, un millón de personas se fueron de España