Bare 3,2 prosent av arbeidstakere innenfor EU jobber i et annet land enn deres fødeland. EU-byråkratene klør seg i hodet.

Økonomifaget er som alle andre fag basert på teorier, men faget har også en enestående påvirking på staters politikk. I den forbindelse er det interesant å merke seg EUs manglende suksess med å flytte arbeidsløse fra en region til en annen region hvor det er få arbeidsløse.

Økonomene i EU byråkratiet må ha gått mange år på universitetet for å bli så stupide. La oss se på de teoretiske forutsetningene.

EU etterstreber fri flyt av folk over landegrensene i Europa. Argumentet er at det er ikke mulig å ha et fritt indre marked hvis det bare er varer som får flyte fritt og ikke folk.

Hvis arbeidsløsheten er høy et sted i Europa og lav et annet sted, og hvis fri flyt av arbeidskraft er mulig, så vil folk automatisk flytte dit det er arbeid. La oss bruke Norge og Spania som eksempel. Arbeidsløsheten er mye høyere i Spania enn i Norge. I og med at det er ganske lett for spanjoler å få arbeidstilatelse i Norge så skulle være en sterk strøm av unge folk fra Spania til Norge, omtrent som det stømmer på med unge svensker. Men svært få spanjoler flytter til Norge.

Det første EU overser er språket. I Norge så snakkes det norsk. Det lærer de ikke på skolen i Spania, ikke engelsk heller når det er sagt.

Det teoretiske rammeverket til EU overser i tillegg familien. Mennesker bor gjerne i familier, og hvis en flytter langt vekk så må ektefellen enten bli med eller så kan det bli vanskelig å opprettholde familiebåndene. Det er denne tabben utenlandske selskaper gjør gang etter gang når de forsøker å verve nordmenn til oppdrag i hutteheita uten å ta med i betraktning at disse har ektefeller som allerede er i jobb i Norge.

Økonomene tror i tillegg folk flytter uendelig langt på seg bare for å få mer i lønn. Hva med livskvalitet? En spanjol i Norge må oppgi både godt vær og nydelig tapas, og i tillegg er ikke mamma der til å re opp sengen hans. Nei, da er det bedre i Spania.

Sist og ikke minst har vi arbeidsløshetstrygd i Europa, det er ikke som i Midtøsten hvor folk har kniven på strupen. Europeere trenger ikke flytte så ergo gjør de ikke det.

Og hvilken gruppe er det som overnevnte argumenter ikke gjelder for? Hvilken gruppe bryr seg verken om språk – fordi de ikke har noen planer om å kommunisere, familie – fordi de som regel ikke har noen, trygd – fordi de som regel ikke får den?

Riktig gjettet – vinnergruppen i det nye Europa – de kriminelle.

 

Link til artikkel:
Amid EU’s Open Borders, Workers Stay Put (Wall Street Journal)