Nytt

 

500 000 muslimer måtte ufrivillig forlate Spania da spanskekongen gjenerobret den iberiske halvøyen. Når ser etterkommere seg tilbake. Dette melder avisen Dagen den 6. mai.

Dagen skriver:

I mars godkjente Spanias underhus en lov som vil gi spansk statsborgerskap til etterkommere av jøder som ble utvist i 1492.

Jøder har allerede kunnet søke om statsborgerskap dersom de har bodd i landet i to år og samtidig kan bevise slektskap med utviste jøder. Men den nye loven skal gjøre prosedyrene mye enklere. En trenger blant annet ikke lenger bo i Spania for å få tak i passet som gir fri reise mellom de 28 EU-landene – og Norge.

Det er godkjennelsen av denne loven som er bakteppet for at muslimske grupper nå krever «historisk rettferdighet» også for de mange millioner etterkommere av muslimer som en gang bodde i Spania.

Den marokkanske journalisten Ahmed Bensalh skrev i følge nyhetsbåret AINA et essay der han hevder:

«Beslutningen om å gi statsborgerskap til etterkommere av jøder som bodde i Spania på 1400- og 1500-tallet, samtidig som en ignorerer etterkommere av muslimene, er uten tvil åpenbar forskjellsbehandling. Begge grupper led like mye i Spania. Beslutningen er skammelig og totalt æreløs.»

Ifølge Dagen fortsetter Ahmed Bensahl med det som må oppfatte som trusler:

«Er Spania klar over hvordan det blir oppfattet når landet søker fred med en gruppe, mens man ignorerer andre? Er Spania klar over hva en slik beslutning kan koste dem? Har Spania tenkt over at dette kan sette i fare de massive investeringene muslimene har gjort i landet?»

Ifølge Dagen er Bensalh bare en av mange arabiske journalister, historikere og akademikere som nå krever at Spania likebehandler muslimer og jøder. En av dem er professoren Jamal Bin Ammar al-Ahmar fra Algerie. Han skal stå bak en seks år lang kampanje overfor den spanske kongen med mål om å få kongen til å ta initiativ til at en identifiserer personer som i middelalderen var involvert i utvisningen av muslimer, at erstatning skal bli utbetalt og at millioner av etterkommere skal få lov til å returnere og få fulle rettigheter som statsborgere i Spania. I et brev til den spanske monarken skriver han:

«Den muslimske befolkningen av Andalusia lider fortsatt i eksil etter utvisningen i 1492.»

Dagen skriver at en av dem som støtter muslimenes krav er den kjente britiske journalisten og Midtøsten-korrespondenten Robert Fisk. Fisk siterer også jødiske kommentatorer som tviler på at tilbudet fra Spania kommer på bakgrunn av dårlig samvittighet. Dagen viser også til den jødiske spaltisten Micah Halpern som mener at spanjolene er av den oppfatning at jøder er gode med penger, og at de derfor kan påvirke den spanske økonomien positivt. I tillegg kommer det faktum at det store flertallet av de jødiske etterkommere, mange bosatt i USA eller Israel, ikke kommer til å flytte til Spania selv om de får statsborgerskap. De muslimske etterkommerne er for en stor del bosatt i Nord-Afrika, og en kan regne med at en stor del av disse ville flyttet til Spania.

Alle er imidlertid ikke enige i at muslimenes situasjon er lik jødenes. Soeren Kern ved Gatestone Institute i New York hevder at utvisningen av muslimer var en del av «dekoloniseringen», mens at det jødene hadde bodd i Spania før kristendommen kom, og at utvisningen av jøder var et resultat av fordommer.

Avisen Dagen har nylig fått ny stedlig representant i Jerusalem. Med Kenneth Fjell Rasmussen har avisen en nærhet til konflikten i Midtøsten få kan matche.