Migranter som er blitt plukket opp fra gummibåter i Gibraltarstredet, står i kø for å identifiseres ved et idrettsanlegg i Los Barrios ikke langt fra Algeciras den 1. august 2018. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.


 

Hva som skjer med migrantene som kommer til Spania i disse dager, er naturlig nok gjenstand for stor interesse Europa rundt.

Endel vil søke asyl i Spania, mens andre vil ta seg videre nordover i Europa. Blant dem som søker asyl, vil de fleste få avslag og utvisningsvedtak. Men hvor mange utviste vil i praksis bli værende likevel?

Tall fra Tyskland viser at de færreste med avslag rent faktisk blir uttransportert, og da overveiende til samarbeidende land på Balkan og i mindre grad Nord-Afrika. Retur til land sør for Sahara, hvor de fleste migrantene i øyeblikket kommer fra, er i praksis uhyre vanskelig.

En pekepinn om hvordan den tilsvarende situasjonen vil arte seg for Spanias vedkommende, får man ved å se på tall for 2017. Hva utvisninger angår, er disse kanskje noe overraskende å finne i en rapport som den spanske sivilombudsmannen har utarbeidet om forholdene i Spanias sentre for identifikasjon og utkastelse.

El País har sett nærmere på disse tallene, som kvalitativt sett i det store og hele ikke skiller seg voldsomt fra Tysklands.

Dataene samlet inn av sivilombudsmannen i en av hans siste rapporter, viser at Spania i 2017 gav ordre om utvisning til omlag 20.000 av de 28.637 migrantene som ble registrert ved grensen idet de forsøkte å reise ulovlig inn i landet. Regjeringen gjennomførte til syvende og sist retur av 5272 av dem, hvilket tilsvarer 18 % av totalen.

De resterende reiser enten til andre europeiske stater, eller de forblir ulovlig i Spania.

Det siste skjer ikke minst fordi det ikke er lov å holde migrantene internert mer enn to måneder med sikte på utkastelse. Mange utviste settes derfor på frifot, et fenomen som må ventes å bli mer utbredt med økende tilstrømning.

I «Europas underlige død» skriver Douglas Murray at migranter som setter sin fot i Europa, i praksis blir værende i vår verdensdel i de aller fleste tilfellene. Migrasjonen til Spania vil neppe utgjøre noe unntak.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!