I forbindelse med innvandringstallene for 2012 som nylig er publisert av SSB, kan man legge merke til at personene det gjelder er blitt klassifisert på to forskjellige måter i statistikkbanken (tabell 07822) og i den oppsummerende artikkelen, som i praksis også er pressemelding.

Inn- og utvandrerne er nemlig gruppert etter henholdsvis til- og fraflyttingsland og etter den angjeldende personens statsborgerskap. Her vil man ofte se at tallene er nokså like, hvilket er naturlig siden en person som innvandrer fra et land mest sannsynlig er statsborger i det samme landet.

Men helt like er de ikke. Om man ser på statistikkbankens tall for fraflyttingslandet, har man følgende tall for de ti største nettoinnvandringslandene:

Land Antall
Polen 9.918
Litauen 6.121
Somalia 2.854
Filippinene 1.903
Romania 1.755
Eritrea 1.666
Spania 1.582
Latvia 1.541
Thailand 1.219
India 1.170

Om man betrakter tallene fremhevet av SSB, som altså er basert på personenes statsborgerskap, får man et litt annet bilde:

Person Antall
Polen 9.434
Litauen 6.037
Somalia 3.394
Eritrea 2.308
Latvia 1.476
Filippinene 1.443
Afghanistan 1.161
Sverige 1.047
Island 633
Tyskland 602

Man legger merke til at det netto kommer 1582 personer fra Spania, mens personer med spansk statsborgerskap ikke figurerer på liste nummer to. Det betyr tilsynelatende at tilstrømningen av personer fra Spania i det overveiende ikke er spanjoler.

Det kommer netto nærmere tolv hundre personer med afghansk statsborgerskap, men Afghanistan figurerer ikke på liste nummer én over de viktigste opphavslandene (landet er på 17.plass). Det betyr at mange afghanere er kommet til Norge fra et annet land enn Afghanistan.

Videre er ca. fem hundre personer som innvandrer fra Polen, ikke polakker. Og litt over fem hundre somaliere kommer til Norge fra et annet land enn Somalia.

Det virker altså som om en tiltagende andel innvandrere som er kommet fra Asia og Afrika til Europa, har funnet ut at det er bedre å søke lykken i Norge enn i det andre europeiske landet de først innvandret til. Norge er med andre ord en magnet.

Den nye statistikken har hittil ellers fått lite oppmerksomhet i de store mediene. Om man leser notisen fra NTB om de sise innvandringstallene, kan det se ut som om Norge også tiltrekker seg utflyttede nordmenn:

58 prosent av innvandrerne til Norge i fjor kom fra et EU-land og 12 prosent fra Afrika. 11 prosent var norske borgere som flyttet tilbake til Norge.

Det man unnlater å opplyse om, er at det var flere norske statsborgere som flyttet ut av Norge enn tilbake til Norge. Det ville muligens ikke ha tatt seg like bra ut å si at en tredjedel av utvandrerne var nordmenn?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.