Norske boligpriser ventes å øke kraftig fram mot 2027, med en ekstra topp i Oslo. Stadig flere vil falle av lasset. Dette sier økonom Nejra Macic til Dagens Næringsliv.

Innen utgangen av 2027 kan boligprisene i Oslo ha steget med hele 33 prosent, viser tall fra Samfunnsøkonomisk analyse.

De som har kommet seg inn på det stramme boligmarkedet er dermed forespeilet en solid avkastning. Annerledes er det for de tusener som står på utsida.

«Får Samfunnsøkonomisk analyse rett, vil det bety at det er veldig mange kjøpere som blir stengt ute fra boligmarkedet i Oslo», påpeker sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret overfor DN.

I dag ligger den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for en bruktbolig i Oslo på omtrent 92.000 kroner. Stiger prisene med 33 prosent, innebærer det en gjennomsnittspris på over 120.000 kroner kvadratmeteren. I de mest sentrale bydelene vil snittprisen være desto høyere.

«Folk kommer til å bli prispresset ut av byen, i enda større grad enn det de er blitt de siste årene», sier Macic.

Megler spår at leieprisene på norske boliger kan stige med 30 til 40 prosent

Boligmangel presser opp prisene: «Nærmest umulig å kjøpe alene»

Rentenivå, få ferdigstilte boliger, utsikter til høy nominell lønnsvekst, og befolkningsvekst, leder eksperter til å vente en boligprisvekst på 25,6 prosent på landsbasis, og 33 prosent i Oslo innen utgangen av 2027.

Boligforsker André Kallåk Anundsen ved Housing Lab ved Oslomet mener det trengs politisk vilje dersom folk med vanlige lønninger også skal kunne bo i Oslo. Det må bygges flere boliger, og det raskt. Det mener han blant annet kan gjøres ved å korte ned på saksbehandlingstida og forenkle byggeprosessen.

Det demografiske behovet i Oslo er på minst 3400 boliger årlig. Oslo vokser raskt og har også stor innvandring.

Ingen medier eller myndigheter vil si hvorfor boligprisene stiger

«Dette er et problem som må tas på alvor. Den lave boligbyggingen vil tvinge mange ut av Oslo, og slik kan hovedstaden miste en viktig arbeidsstyrke. Det er ikke gitt at alle ønsker å pendle inn til Oslo. For noen vil det trolig være mer aktuelt å få seg jobb i kommunen man flytter til», uttaler Nejra Macic til Dagens Næringsliv.

Støre: Utviklingen med vold og kriminalitet i Oslo er «sterkt urovekkende»

Fortsetter prisene å stige, kan Oslo i verste fall bli som London og andre europeiske storbyer. Der er boligprisene så ekstreme at kun de aller rikeste har råd til å bo i hovedstaden.

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.