Boligmangel presser opp prisene: «Nærmest umulig å kjøpe alene»

Boligbyggingen i Norge er på finanskrisenivå og vil forverre seg ytterligere de neste par årene. Dette vil gjøre det vanskelig for unge mennesker å komme seg inn på boligmarkedet.