Megler spår at leieprisene på norske boliger kan stige med 30 til 40 prosent

Leieprisene på norske boliger er rekordhøye, men en megler tror dette bare er starten på en vill prisgalopp. Prisene kan stige med 30 til 40 prosent de neste årene.