Boligprisene vil falle med 3,5 prosent neste år, tror Eiendom Norge. De anslår størst nedgang i Oslo, men at prisene vil stige i Stavanger.

Enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, mens vi tror boligprisene i Oslo vil falle mer enn landet ellers, skriver Eiendom Norge i sin prognose for boligmarkedet 2023.

De mener at utviklingen på Sørlandet og Sør-Vestlandet trolig blir positiv.

– Renten har stor betydning for boligprisene og høyere renter vil redusere prisutviklingen ytterligere i 2023. Vi venter at det krappe fallet i boligprisene gjennom høsten 2022 vil fortsette inn i første halvår, men at utviklingen vil være mer positiv høsten 2023, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

I løpet av dette året har styringsrenten fra Norges Bank mer enn femdoblet seg fra 0,5 til 2,75 prosent.

Størst fall i Oslo

Til sommeren vil trolig både rentetoppen være nådd og renteøkningene være i priset inn i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– På samme tid er det stor usikkerhet rundt økte strømpriser, inflasjon, boligetterspørselen og mer generelt utviklingen i norsk økonomi. Et større fall i boligprisene forutsetter en betydelig økning i arbeidsledigheten, og det ser vi på som mindre sannsynlig, sier Lauridsen.

Eiendom Norges prognoser for 2023 viser at nedgangen i boligprisene vil være størst i Oslo av de største byene. I hovedstaden ventes det en nedgang på 6 prosent, mens det i Bergen og Trondheim ventes en nedgang på 1 prosent. I Stavanger ventes det derimot en oppgang på 1 prosent.

Høye priser og høy gjeld

– Høyere rente rammer Oslo hardere enn andre byer på grunn av høye priser og gjeldsnivå. Derfor venter vi boligprisene vil falle en del her gjennom første halvår. På lengre sikt har Oslo et boligunderskudd målt mot befolkningsveksten. Det gjør at vi venter prisene på lengre sikt skal opp igjen i Oslo, sier Lauridsen.

Han sier at det har vært sterk utvikling i boligprisene i Stavanger, både under pandemien og i 2022 – og at markedet har hentet inn igjen noe av boligprisfallet fra 2014 til 2020 parallelt med oljebremsen.

– Med det store oppsvinget i olje- og gassnæringen det siste året er folkeveksten og kraften i næringslivet i regionen tilbake. Derfor venter vi en positiv utvikling i boligprisene med en oppgang på 1 prosent i Stavanger i 2023, sier direktøren.

– Ingen krise

DNB sier i en kommentar at det har vært et kontrastfylt år i boligmarkedet

– I løpet av året har vi har beveget oss fra selgers til kjøpers marked, sier Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom.

De skriver at etter en sterk augustmåned kom taktskiftet i boligmarkedet. De mener at hyppige rentehevinger kombinert med rekordhøye strømpriser og kraftig prisøkning, har satt en solid stopper for den sterke boligprisveksten.

– Selv om prisene har falt mer enn hva de pleier på høsten og antall usolgte boliger øker noe, er det ikke snakk om noen krise i boligmarkedet. Tvert imot har vi nå et velfungerende marked med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, og boligene selges fortsatt raskt, spesielt i storbyene, sier Sørestrand-Hansen.

Les også:

Vil skattlegge fordel ved bruk av egen bolig

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Kjøp julegavene fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.