Vil skattlegge fordel ved bruk av egen bolig

Skatteutvalget vil innføre skatt på fordel ved å bo i egen bolig og gjeninnføre arveavgiften. Utvalget sier det vil utvide skattegrunnlaget og bruke markedsverdi som grunnlag. Det vil gi radikalt høyere skatt. Samtidig foreslår utvalget kosmetiske endringer som fjerning av dokumentavgiften.