Nytt

Aften skriver at stadig flere osloborgere ønsker boligbygging i Marka. Med en befolkningsvekst som er drevet av innvandring må dette bety at oslofolk ønsker å bygge i friluftsområder for å gi plass til våre nye landsmenn. Men de ønsker ikke at turområdene skal forsvinne.

Ljone er ikke alene. Flere osloborgere Aften har snakket med, synes det er greit å «ta litt av Marka», så lenge turområdene ikke forsvinner.

For seks år siden var 60 prosent av osloborgerne klare på at markagrensen måtte bevares. Nå mener kun 49 prosent av byens befolkning det samme. Samtidig har andelen av dem som vil åpne for å flytte grensen for å bygge flere boliger, steget fra 26 til 35 prosent. Det viser en ny undersøkelse Respons analyse har gjort på vegne av Aften. Hyggelige tall, men ikke overraskende, mener leder Øystein Sjøtveit (Frp) i byutviklingskomiteen i bystyret.

Befolkningsveksten skaper en utfordrende situasjon for byutvikling i Oslo. Skal det bygges i Marka, eller skal det bygges høyt og tett? Skal boligene konsentreres ved kollektivknutepunkter? Klarer man å bygge nok boliger? Det ser ut til at de færreste stiller spørsmål ved selve befolkningsveksten. Den ser ut til å være nærmest en del av naturens orden.

– Folk ser at det bygges for få boliger. Og hvis boligbyggingen skal skje innenfor byggesonen, må det bygges tettere og høyere. Men kanskje folk ikke ønsker at det skal bygges tettere og høyere, sier han.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) mener på sin side at hverken flytting eller overskridelse av markagrensen er løsningen på byens boligutfordringer. Han mener det er nok areal innenfor byggesonen til å møte den ventede befolkningsveksten.

– For det første vil jeg konstatere at det fortsatt så å si er flertall for å bevare markagrensen. 50 prosent er et solid tall i en kommunalpolitisk enkeltsak. Når vi ser at det er færre som vil bevare markagrensen nå, er jeg ikke forundret på grunn av at boligprisene har økt kraftig. Når det er sagt, vil aldri boliger i Marka være prisdempende. Det ville blitt de mest kostbare boligene å bygge i hele byen, fordi det mangler infrastruktur som vei, vann, kloakk og ikke minst kollektivtilbud, sier han.

Også miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV), viser til at tur i skog og mark er den viktigste aktiviteten for den norske befolkningen, men er han sikker på at dette vil gjelde Oslo etter at store deler av befolkningen er byttet ut til fremmede kulturer?

Statsråden mener Oslomarka blir stadig mer verdifull ettersom byen vokser, og viser til at tur i skog og mark er den viktigste fritidsaktiviteten i den norske befolkningen. Han mener dessuten fortetting rundt kollektivknutepunktene er den mest klimavennlige løsningen.

 

http://www.osloby.no/nyheter/Markagrensen-mindre-hellig-7007512.html