Nytt

Konsulent firmaet Agenda Kaupang har sett på boligbygging og befolkningsvekst i Oslo. De påpeker at Oslo må bygge i vest hvis det er ønskelig å få inn skattepenger.

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har regnet på det, og kommet frem til med nye boliger i vest kan Oslo både kapre de som ellers ville ha flyttet vestover ut av byen, og samtidig tiltrekke seg folk med høy inntekt fra nabokommunene.

– Det er store inntektsforskjeller i de ulike utbyggingsretningene. Det er lettere å få gode skatteytere hvis man bygger i vest, sier prosjektleder for rapporten, Kaare Granheim. Konsulentfirmaet har ikke gitt noen anbefaling, men bare sett på økonomien i det, på oppdrag fra byrådsavdelingen for finans.

Politikerne tenker anderledes, de bygger gjerne i øst. Oslo er en by som tynges av gjeld, men det ser ikke ut til at det spiller noen rolle. Hvem skal betale prisen for Oslos hurtige vekst til slutt?

Ser man bare på hvor mye cash det blir i kassen, blir bildet ganske anderledes enn når politikerne snakker om utbygging. Store utbyggingsplaner går økonomisk i minus. For eksempel Gjersrud – Stensrud i Søndre Nordstrand, der det er planlagt opptil 9000 boliger.

Arbeiderpartiets boligpolitiske talsmann, Håkon Haugli, kan ikke se at Oslo har som oppgave å tiltrekke seg de rikeste.

– Jeg tenker ikke at det er Oslos jobb å tiltrekke seg de rikeste. Det er viktig å få innbyggere som kan betale skatt, men viktigst må være å gjøre Oslo attraktiv ved å bygge gode boliger.

Hvem er det som skal betale for å bo i gode boliger??

Artikkelen sto å trykk i Aften onsdag 7.november.