Tidligere byråd Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet blir administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom.

Norsk Eiendom er en bransjeforening under NHO-paraplyen for private eiendomsaktører i Norge med ca. 220 medlemmer, blant annet store aktører innen bolig- og næringsbygg som Skanska, Selmer og Peab. Norsk Eiendom har som formål «å fremme bransjens interesser» og «prioriterer sin innsats innenfor de tre områdene næringspolitikk, bransjeutvikling og medlemsservice».

Nå tar altså den tidligere Arbeiderparti-byråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl, over som sjef for denne bransjeforeningen. Det er lagt vekt på at hun har «toppledererfaring fra både politikk og akademia». Den siste stillingen Dahl står oppført med er seniorrådgiver innenfor HR og kommunikasjon ved det matematiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt ved universitetet siden 1998 og hadde før sin byrådskarriere i Oslo en stilling som kontorsjef.  

«Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag. Det er mennesker som skaper livet der, mens eiendomsselskapene bygger rammene. Vi kan ikke sette opp byggene uten å tenke på helheten. God eiendomsutviklig skal gi merverdi for samfunnet rundt,» påpeker Tone Tellevik Dahl  til estatenyheter.

Dahl har naturlig nok tette bånd til det sittende byrådet i Oslo og har selv vært med på å videreføre den kraftige fortettingen og utbyggingen i Oslo, der massive blokker skyter opp som paddehatter – og merverdien nok er høyest for utbyggerne og ikke lokalbefolkningen.

Politikerne har lagt svært godt til rette for utbyggerne, og man kan mistenke at det er relasjonene, og ikke Dahls «toppledererfaring» som har vært utslagsgivende i denne ansettelsen.

Politiker-rollen er for mange i høy grad blitt en karrierevei og ikke et tillitsverv med befolkningens beste for øyet.