Geir Lippestad går av som byråd, og Inga Marte Thorkildsen får ny byrådsjobb i Oslo. Begge er i kommunens kontrollutvalgs søkelys.

Endringer i byrådet kan ha sine klare årsaker, skriver Nettavisen, og ikke bare Lippestads avgang. Lippestad er øverste ansvarlige for det kommunale Boligbygg, som er under multippel granskning av Økokrim, kommunens kontrollutvalg og Deloitte, som jobber med en omfattende granskningsrapport.

Revisjonsfirmaet BDO har allerede levert en risikokartlegging av Boligbyggs kjøp og salg av boliger som ikke levnet selskapet mye ære.

I skyggen av Lippestad

Det som tiltrakk seg mest oppmerksomhet i dag, var at byråd for næring og eierskap Geir Lippestad gikk av. At byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), bytter byrådsavdeling med Tone Tellevik Dahl, som frem til i dag har vært byråd for oppvekst og kunnskap, virket mindre interessant.

Men nå viser det seg at begge avgangene kan relateres til saker som kontrollutvalget i Oslo kommune har oppe, ifølge Nettavisen:

Tirsdag vil kontrollutvalget få orientering om en sak om byråd Thorkildsen, der det begjæres igangsatt granskning for «direkte innblanding» i en barnevernssak i Oslo.

– Jeg kan bekrefte at vi har en orienteringssak vedrørende klage fra foresatte, sier Henrik Gjerding (FrP) i kontrollutvalget i Oslo kommune til Nettavisen.

Dette skjer et år etter at det ble kjent at bydel Bjerke ønsket granskning av Thorkildsen i en annen barnevernssak, som endte med at bydelsdirektøren ikke lenger hadde sin jobb.

– Informasjon i januar

Når det gjelder Lippestad og Boligbygg, er den komplette granskningsrapporten fra Deloitte ventet offentliggjort i mars, og i april kommer etter planen kommunerevisjonens rapport. Kommunerevisjonen skal også granske Geir Lippestads rolle.

I forbindelse med kommunerevisjonens arbeid vil det etter det Nettavisen erfarer komme foreløpig informasjon i januar – informasjon som går direkte på politisk ledelses styring av Boligbygg.

– Det kan være interessant å vite om det er funn i disse undersøkelsene som gjør at både både direktør Carlsen trekker seg og at byråd Lippestad trekker seg, sier Gjerding.

Kritisk til omplassering

Gjerding er svært skeptisk til at Lippestad så til at Boligbygg-direktør Jon Carlsen forlot sin stilling i Boligbygg og fikk ny jobb i Oslo kommune:

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at man med en slik mangelfull styring blir satt til en annen jobb i kommunen.

 

Kjøp Kent Andersens bok her!