Nytt

Også Geir Lippestad omfattes av granskningen etter boligskandalen i Oslo. Kontrollutvalget bestemte tirsdag kveld å sette igang full gransking med Kommunerevisonen.

Kommunerevisjonen skal granske det kommunale foretaket Boligbyggs kjøp av eiendommer de siste årene. Saken betegnes som en av de største skandalene i Oslo.

Granskningen ble enstemmig vedtatt av kontrollutvalget som er bystyrets kontrollorgan i Oslo kommune.

Vedtaket i kontrollutvalget er en ren marsjordre om å granske ansvarlig byråd Geir Lippestad og «styrets overodnede styring av foretaket», skriver Nettavisen.

Ifølge Kommunerevisjonen er dette ting som ikke ser ut til å være en del av granskingen som allerede er satt igang av Boligbygg selv.

Lippestad sa selv i sin redgjørelse til bystyret i forrige uke, at han regnet med at hans rolle ville bli vurdert.

Henrik Gjerding (Frp) er fornøyd etter tirsdagens møte i kontrollutvalget. Han hadde på vegne av FrP fremmet krav om granskningen av Boligbygg Oslo KF som var årsaken til det ekstraordinære møtet.

– Det var viktig for oss å få igangsatt en granskning som ikke ble definert av styret i Boligbygg selv. Derfor la jeg vekt på å vedta konkrete punkter som kommunerevisjonen må svare på gjennom sitt arbeid, sier Gjerding.

For Gjerding var det spesielt viktig at den overordnede styringen ble sett nærmere på.

– Det kan stilles spørsmålstegn ved om byrådet har hatt nødvendig kontroll med en av sine fanesaker. De har pumpet enorme mengder av skattebetalernes penger inn i Boligbygg for å gjennomføre løftene i byrådserklæringen sin og har gitt klare signaler på at de vil fortsette med kjøpene perioden ut, sier Gjerding

Les også