Nytt

I kjølvannet av Boligbygg-skandalen i fjor høst ba kontrollutvalget i Oslo kommune Kommunerevisjonen gå gjennom byråd Geir Lippestads styring av det kommunale foretaket.

Nå foreligger en foreløpig rapport, med det Kommunerevisjonen kaller en faktabeskrivelse av styringen med Boligbygg.

Rapporten tegner et bilde av en passiv eier. Byrådsavdelingen for næring og eierskap har i liten grad aktivt fulgt opp selskapet etter at det ble klart at de ble pålagt å kjøpe rundt 600 boliger for å følge opp Tøyenløftet, skriver Nettavisen.

Ifølge rapporten har Boligbygg helt overordnet blitt stilt krav om å følge lover og regler, samt innføre internkontroll – men ifølge Kommunerevisjonen har det vært liten oppfølging av gigantinvesteringene som skulle gjøres i boligmarkedet. Boligbygg fikk i liten grad fikk styringssignaler, verken på såkalte kontaktmøter eller foretaksmøter.

Så ikke korrupsjonsfaren

Rapporten påpeker også at Boligbygg ikke selv så på korrupsjon og misligheter som et risikoområde da de skulle gå igang med storinnkjøpene. Boligbygg har heller ikke omtalt risiko ved kjøp og salg i sine årsrapporter.

Ifølge Kommunerevisjonens gjennomgang var det først i 2017 at oppmerksomheten rundt mulige mislighold ble tatt opp.

Rapporten slo ifølge Nettavisen fast at byråden bare var direkte involvert i fire større oppkjøp. Dette inkluderte gigantkontrakten med OBOS på 1,35 milliarder kroner, bygåden på Lilleaker der Carl Thomas Andersson var mellommann og 30 boliger i Neuberggata 24.

Før jul gikk Geir Lippestad ut av byrådet i Oslo og ble erstattet av Kjetil Lund. Lund ønsker ikke å kommentere innholdet i rapporten, men imøteser den endelige revisjonsrapporten, sier han til Nettavisen.

Taus Lippestad

Heller ikke Geir Lippestad vil svare på spørsmål, men henviser alt rundt Boligbygg til den nye byråden.

FrPs medlem av kontrollutvalget,Henrik Gjerding, tok initiativ til Kommunerevisjonens gransking av saken. Han mener den foreløpige rapporten tegner et omriss av mangelfull oppfølging og dårlig informasjonsflyt i Boligbyggsaken.

Han sier til Nettavisen at han har bitt seg merke i at Boligbygg, både gjennom vedtatte budsjett og tildelingsbrev, har hatt som overordnet mål å benytte kommunens forkjøpsrett ved kjøp av borettslag.

– Til tross for at Byråden har deltatt på alle foretaksmøter siden 2013 har denne føringen åpenbart ikke blitt fulgt, noe media har vist flere tilfeller av i denne saken. I tillegg sier byrådet at styringssignaler er blitt fulgt opp med brev. Det er vanskelig å forstå når kommunerevisjonen skriver at de ikke kan se spor av slik oppfølging i noen av brevene som byrådet har sendt til Boligbygg, sier Henrik Gjerding.

Les også