Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg foran en trikk i forbindelse med at byrådet lanserer ny klimastrategi 9. august 2019. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix.

Kommunerevisjonen vil undersøke alle etatene som er underlagt MDG-byråd Lan Marie Berg i Oslo.

Revisjonen vil undersøke hva Berg har visst og hva hun har informert bystyret om, skriver NRK.

Det skjer etter at det totalt ble avdekket 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

Lederen av kontrollutvalget i Oslo kommune sier at det er svært sannsynlig at de vil følge forslaget fra kommunerevisjonen, som er bystyrets kontrollorgan.

– Jeg er fornøyd med kommunerevisjonens raske og gode arbeid med de fire undersøkte områdene. Arbeidet virker godt koordinert mot PWC, byrådsavdelingen og Arbeidstilsynet, sier leder Ola Kvisgaard i kontrollutvalget i Oslo kommune.

Gjennomførte tilsyn fredag
Det ble gjennomført tilsyn hos Energigjenvinningsetaten, og tema for tilsynet var arbeidstidsordningene og om etaten har system for å planlegge arbeidstid og følge opp at arbeidstidsbestemmelsene overholdes.

– Etter at vi ble gjort kjent med mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene gjennom mediene, sendte vi krav om opplysninger til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. På bakgrunn av tilbakemelding fant vi grunnlag for å føre tilsyn med Energigjenvinningsetaten, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo til NTB.

– Virksomheten opplyste at de ikke hadde oversikt over omfang av eller type brudd, legger han til.

Det er også besluttet å gjennomføre tilsyn med Byrådsavdelingen for finans, som er ansvarlig for Oslo kommunes personal- og arbeidsgiverpolitikk.

NRK avslørte forrige fredag de mange tusen bruddene på arbeidsmiljøloven i MDG-byråd Lan Marie Bergs etater for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

– Svært alvorlig sak
Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier til NTB at det er bra at Arbeidstilsynet reagerer.

– Vi har på eget initiativ allerede bedt internrevisjonen i kommunen om å foreta en egen gjennomgang, det jobbes nå med et mandat for dette. Vi ønsker at de ser på om vi har gode nok ordninger og systemer i kommunen til å følge opp arbeidstidsbestemmelsene. Vi ønsker Arbeidstilsynets tilsynssak velkommen, sier han.

Venstres gruppeleder i Oslo, Hallstein Bjercke, mener det nå er viktig at all informasjon kommer fram.

– Dette er en svært alvorlig sak, og den blir stadig mer alvorlig. Det er naturlig at Arbeidstilsynet nå velger å åpne tilsynssak. Det vi er opptatt av, er at byråden nå sørger for at Arbeidstilsynet får gjort jobben sin og at de får tilgjengeliggjort alt de måtte trenge av informasjon. Så langt har vi dessverre ikke sett vilje til dette fra byrådens side, sier han til NTB.

– Må følges opp nøye
Byråd Berg har selv erkjent at brudd har funnet sted i alle etatene hennes, og hun har gitt beskjed om at dette må følges opp i tiden fremover.

Hun har videre bedt alle etatsdirektørene om en redegjørelse for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene.

Ifølge Berg har også etatene hennes fått et nytt system i perioden 2014 til 2019, som bedre skal kunne avdekke brudd på arbeidsmiljøloven.

Gransker Berg
Tidligere i år avdekket NRK at Energigjenvinningsetaten, som behandler hovedstadens søppel, har brutt loven over 850 ganger siden 2017.

Berg, som har det øverste ansvaret for etaten, har fått kritikk for håndteringen av lovbruddene, og Kontrollutvalget i Oslo kommune har bestemt at Berg skal granskes.

Revisjonsfirmaet PwC har også igangsatt gransking etter påstandene om lovbrudd i etaten. Rapporten skulle etter planen være ferdigstilt denne uken, men har blitt utsatt til 22. oktober.

 
 

Kjøp T-skjorten «for en bilfri & varmere by» her


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.