Grunn til å smile? Lan M. Berg (MDG) har kommet seg helskinnet fra første oppvaskrunde med myndighetene etter de utallige lovbruddene i Oslo-byrådet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Selv om Lan M. Berg har ansvaret for en lang rekke brudd på arbeidsmiljøloven, kan saken være i ferd med å renne ut i intet. I første omgang er det Arbeidstilsynet som nå har konkludert med at dette ikke er noe mer å snakke om. Men politiet har ennå ikke sagt sitt siste ord.

Som byråd for Miljø og samferdsel i Oslo har Lan M. Berg fra MDG det formelle ansvaret for 807 brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE) siden 2017. Dette fremgår av en rapport utarbeidet av selskapet PwC.

(Etaten heter fra 1.1.2020 Renovasjons- og gjenvinningsetaten)

Dette ble en sak for Arbeidstilsynet i Oslo, der man skulle vurdere omfanget og alvorligheten av det som har foregått i etaten under Lan Marie Bergs ledelse. Det er Dagsavisen som kan fortelle om arbeidet som har pågått i tilsynet.

«Etter at vi ble gjort kjent med mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene gjennom mediene, sendte vi krav om opplysninger til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. På bakgrunn av tilbakemelding fant vi grunnlag for å føre tilsyn med Energigjenvinningsetaten, sa regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo til NTB i oktober.»

Mange var antagelig spent på hvilke formelle konsekvenser en såpass omfattende og sterkt medieomtalt sak kunne få for den ansvarlige byråden, og dermed også for omdømmet til både hennes eget parti MDG og til hele det rødgrønne byrådet.

Dagsavisen kan berette at Arbeidstilsynet nå har gjort seg ferdig med sin utredning, og at de har bestemt seg for å stappe saken dypt ned i en skuff for å glemmes. Den legges rett og slett «død».

Arbeidstilsynet nøyer seg med å be om at det «ryddes opp» i det rotet som er stelt i stand under MDG / det rødgrønne byrådets styre av landets hovedstad.

«De ber Energigjenvinningsetaten og ansvarlig byråd Lan Marie Berg rydde opp i garderobene til etaten, men frafaller alle pålegg knytta til brudd på arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene.»

Fra Arbeidstilsynets side blir det altså ingen alvorlige konsekvenser for Lan Berg etter det mange oppfatter som stor skjødesløshet, uansvarlighet og grunnleggende mangel på aktsomhet i stillingen.

Arbeidstilsynet begrunner ifølge Dagsavisen sin avgjørelse slik:

«I sin rapport fant Arbeidstilsynet noen tilfeller som kunne være brudd på arbeidsmiljøloven, men etaten forklarte dette blant annet med feilregistreringer og at ting var skjedd etter avtale. Tilsynet godtok forklaringene, og fatter ikke vedtak knyttet til brudd på arbeidstidsbestemmelsene.»

De fant med andre ord: «Noen tilfeller som kunne være brudd …», etter at PwC påpekte 807 konkrete brudd i Energigjenvinningsetaten, og pressen i månedsvis har dokumentert utallige brudd både i denne etaten og andre etater der Lan Berg har vært leder. Her er én av mange artikler fra NRK om saken.

Lan Berg er for tiden i svangerskapspermisjon, noe hun gikk over i etter en tid som sykmeldt sist høst. Hun har med andre ord vært fraværende i det meste av den perioden det har vært satt svært kritisk søkelys på hennes lederskap i Miljø- og samferdselsetaten.

Men hennes stedfortreder i stillingen, Arild Hermstad (MDG), er nå raskt på banen og erklærer ifølge Dagsavisen utviklingen i saken nærmest som en «honnør» for det arbeidet MDG har stått i spissen for:

«Arbeidstilsynet har droppet alle de varslede påleggene knyttet til arbeidstidsbrudd. Det er gode nyheter og en stor honnør til alle de som i Renovasjons- og gjenvinningsetaten over lang tid har jobbet knallhardt med å rydde opp, sier mannen som vikarierer for Lan Marie Berg, Arild Hermstad.»

Selv om Arbeidstilsynet velvillig velger å droppe hele denne saken som har opprørt så mange andre, er ikke siste ord sagt fra myndighetenes side. Lan M. Berg er ennå ikke helt trygg på å slippe unna.

«Helt siden lovbruddene ble kjent har opposisjonen holdt døra på gløtt for mistillit mot byråden. Høyres gruppeleder Øystein Sundelin gjentok kritikken seinest i januar i år, men sa han ønsket en høring for å høre Bergs svar på lovbruddene. Berg er for tiden i foreldrepermisjon», skriver Dagsavisen

En mulig politisk høring/grilling kan være på trappene, noe som neppe blir en festforestilling for MDG og de øvrige rødgrønne i Oslos byråd.

Hun er også blitt anmeldt til politiet for en rekke brudd på arbeidsmiljøloven. Til sammen skal det være snakk om nesten ufattelige 250 000 brudd på loven, i etater der Berg har vært øverste ansvarlige.

En av disse anmeldelsene ble før nyttår henlagt av politiet.

Øvrige, nyere anmeldelser er ikke ferdig behandlet. Spørsmålet er om politiet/påtalemyndigheten vil (tør) se annerledes på dette enn hva Arbeidstilsynet har gjort.

I denne forbindelse bør det minnes om at Veireno-leder Jonny Enger ble dømt til fengselsstraff for det mange oppfatter som mer eller mindre tilsvarende forhold/lovbrudd. Men det er kanskje enklere å dømme en leder i privat næringsliv enn en kjent politiker med «mektige venner»?

Likhet for loven er et bærende prinsipp i en rettsstat.

Kjøp Peder Jensens bok her!

Kjøp T-skjorten her!