Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (midten), direktør for Energigjenvinningsetaten, Hans Petter Karlsen (t.h.) og advokat Gunnar Holm Ringen, under pressebrief om undersøkelse av Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune den 25. oktober 2019. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

En rapport fra revisjonsfirmaet PwC dokumenterer omfattende lovbrudd i energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune.

På oppdrag fra byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) har PwC gransket påstander om brudd på både arbeidstidsbestemmelser og regler for ansettelser og anskaffelser i EGE.

Fredag la PwC fram sin rapport. Og bildet som tegnes, er alvorlig.

– Rapporten fra PwC vitner om at det har vært en ukultur i etaten når det kommer til å overholde regelverk og lover for anskaffelser, ansettelser og arbeidstid. Det er ikke akseptabelt, sier Lan Marie Berg til NTB.

Hun innrømmer at hun burde ha kommet raskere på banen.

– I lys av denne rapporten ser jeg at dette er forhold som vi burde ha avdekket tidligere, sier Berg.

Hundrevis av brudd
PwC har gjennomgått blant annet varsler om overdreven bruk av eksterne konsulenter, sløsing med kommunale midler og hundrevis av brudd på arbeidsmiljøloven.

Konklusjonen er at påstandene om brudd på anskaffelsesreglene er riktige. Etaten har for eksempel unnlatt å konkurranseutsette kontrakter, brutt kostnadsrammer og gjort anskaffelser uten å vurdere behovet skikkelig.

I tillegg er det avdekket 807 brudd på arbeidsmiljøloven i perioden fra januar 2017 til mars 2019.

Hovedproblemet har vært brudd på reglene for ukentlig overtid og hviletid på grunn av utrykninger og alarmer.

Lover å rydde opp
PwC legger til at utviklingen har vært positiv den siste tida, og at antall overtredelser er redusert.

Det bekreftes av Berg, som sier byrådet er godt i gang med oppryddingen og allerede har gjennomført en rekke tiltak for å sikre at etaten følger regelverket framover.

Hun avviser kategorisk at ukulturen har oppstått som en konsekvens av press mot etaten fra hennes egen side.

– Nei, på ingen måte, sier Berg.

– Som kommune skal vi løse våre oppgaver på en slik måte at alle lover og regler blir fulgt.

Informasjonen stoppet opp
Granskingen viser også at informasjon om bruddene i stor grad stoppet opp hos ledelsen i energigjenvinningsetaten, uten at problemene ble rapportert videre til byrådsavdelingen.

Da byrådsavdelingen ble orientert om bruddene på arbeidsmiljøloven, ga etaten dessuten uttrykk for at det allerede var iverksatt adekvate tiltak for å få rettet opp.

Men PwC vil likevel ikke frikjenne byråden helt.

– Vi stiller spørsmål ved om den oppfølgingen som er beskrevet fra byrådsavdelingens side, var tilstrekkelig, sa Gunnar Holm Ringen fra PwC da han presenterte rapporten i Oslo rådhus.

Vil granske byråden
Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre i Oslo, mener det nå er behov for en grundig vurdering av byrådens rolle i saken. Han betegner det som alvorlig når PwC nå stiller spørsmål ved byrådsavdelingens oppfølging av varslene.

– Denne rapporten bekrefter en ukultur i måten denne etaten er blitt ledet på. Så gjenstår det å se om dette er unikt for energigjenvinningsetaten, eller om denne ukulturen gjelder større deler av Oslo kommune, sier Bjercke til NTB.

Han viser til at kommunerevisjonen nå har satt i gang sine egne undersøkelser i saken. Det samme har Arbeidstilsynet gjort.

Samtidig har NRK og andre medier avdekket omfattende brudd på reglene også i andre etater i Oslo.

(©NTB)

 
 

Kjøp Kjell Skartveits nye bok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.