Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG). Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Fredag er det høring om de mange lovbruddene i samferdselsetaten i Oslo Kommune, ledet av Lan M. Berg (MDG), og med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som øverste ansvarlig.  Det knyttes stor spenning til hvilke konsekvenser det hele vil få.

Det er en temmelig alvorlig sak som nå brettes ut får et formelt etterspill. Til sammen skal Oslo Kommune ha begått ca. 260 000 brudd på Arbeidsmiljøloven i tiden mellom 2017 og 2019. Det meste handler om brudd på reglene for bruk av overtid, brudd på hviletidsbestemmelser etc.

Lovbruddene har i hovedsak funnet sted i Samferdselsetaten i kommunen, der Lan M. Berg (MDG) var leder på de aktuelle tidspunktene. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) står som øverste ansvarlig.

Det er i NRK som står bak avsløringene, og det endte ut i en omfattende granskning fra kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet. Saken har vært mye omtalt i mediene, og Document har skrevet om den ved flere anledninger.

I Nettavisen har Anne Haabeth Rygg, nestleder i Finansutvalget og nestleder i Oslo Høyres bystyregruppe , et innlegg om saken. Der oppsummeres det som har skjedd, samt at hun gir uttrykk for sitt og den borgerlige opposisjonens syn på det hele. Hun skriver blant annet:

«Snart fire år og 260.000 mer eller mindre alvorlige lovbrudd senere, hvorav 15.000 i byråd Bergs egne etater, er det fredag 18. september åpen høring i Oslo bystyre om de kommunale lovbruddene.»

Ut av dette trekker hun følgende slutning:

«Lite tyder på at Oslos politiske ledelse har tatt kommunens rolle som en stor og seriøs arbeidsgiver på alvor.»

Anne Haabeth Rygg stiller spørsmålet:

«Hvordan kunne lovbruddene kunne fortsette i stor skala, selv etter byrådets garanti om nulltoleranse for denne type lovbrudd, er selvsagt et av spørsmålene bystyret ønsker å få gode svar på.»

Hele affæren er åpenbart stor og graverende. Anne Haabeth Rygg skriver i Nettavisen at internrevisjonen har konkludert med at 15 prosent av lovbruddene er «særlig alvorlige.»

«Det innebærer at byrådet med Raymond Johansen i spissen har gjort seg skyldig i 39.000 særlig alvorlige AML-brudd», forklarer hun.

Det trekkes en parallell til en liknende sak der en privat aktør var inne i bildet, nemlig selskapet Veireno. Den saken fikk svært merkbare konsekvenser for de involverte.:

«Etter søppel-kaoset i Oslo for snart fire år siden er den daværende eieren av søppelselskapet Veireno i høyesterett dømt til 120 dagers fengsel som øverste ansvarlig for selskapets 1080 AML-lovbrudd – 580 av dem på oppdrag for Oslo kommune.»

Ifølge Anne Haabeth Rygg bør dette være førende for konsekvensene av asken, også når det er politikere som står bak lovbruddene:

«Byrådet har med andre ord gjort seg skyldig i 67 ganger flere alvorlige brudd på AML enn Veirenos tidligere eier. Hvis så mange flere lovbrudd ikke får noen konsekvenser, utfordrer det folks rettferdighetssans», fremholder hun.

Høyre-politikeren presiserer at dette som nå finner sted, er en høring og ikke en rettssak. Det innebærer at det ikke kan idømmes noen straff slik Veireno-sjefen fikk:

«En høring er ingen rettssak. I et demokrati er det slik at om innbyggerne ikke er fornøyd med jobben politikerne gjør, så stemmer de bare på noen andre. I dette tilfellet har velgerne ikke fått den muligheten fordi byråd Berg har gjort alt for å unngå at 15.000 AML-brudd i hennes egne etater ble kjent før valget i september i fjor», skriver Anne Haabeth Rygg fra Høyre, i sitt innlegg i Nettavisen.

Mange venter nå spent på utfallet av høringen. Hvordan den vil forløpe, henger i stor grad sammen med hvor hardt politikere fra opposisjonen vil velge å kjøre ut mot byrådet og den ansvarlige byråd Lan. M. Berg.

Lan M. Berg kom nylig tilbake til sin jobb som byråd for miljø og samferdsel i Oslo, etter en tids sykemelding og svangerskapspermisjon. I hennes fravær har hennes partifelle Arild Hermstad vikariert i jobben.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Støtt oss:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.