Nytt

Byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H), angriper stipendiat Bengt Andersen. Andersen påpeker segregasjonen som skjer i Oslo.

Bård Folke Fredriksen har klokkertro på at integrasjonen går sin gang selv om nordmenn kommer i mindretall.

Det gir liten mening når Andersen snakker om en mer «farget» østkant ettersom mange med innvandrerbakgrunn har tilhørighet til Norge gjennom flere generasjoner: De er født her, de snakker norsk, og både de og deres foreldre har gått på norsk skole. De kan ha mye mer til felles med andre nordmenn enn med flyktninger.

De siste ti årene har mange innvandrere flyttet fra de tre indre østlige bydeler i Oslo til større og bedre boliger i flere ulike bydeler i Groruddalen og Oslo Sør.

Har det gått Bård Folke Fredriksen hus forbi at de aller fleste av Oslos 13 problemskoler som får spesialhjelp ligger i akkurat disse områdene? At Groruddalens idrettslag har store problemer med vold og trusler i idrettsmiljøene? At det er gjentatte skyteepisoder og påsatte bilbranner i de samme områder?  At barnevernsaker eksploderer i antall i innvandrertette bydeler?

Å tro at integrasjonen går sin gang uten nordmenn tilstede, må være som å tro på julenissen. Det hele ligner mer på starten til omfattende paralellsamfunn.

Lykke til på ferden Oslo.

Innlegget til byråden kan leses i Aften 25. september.