Nytt

I takt med nordmenns utflytning fra Groruddalen øker lovprisingen av dette multikulturelle området. Politikere kommer med lovord som gjør at det virker nesten uforståelig at nordmenn forlater området.

Trine Skei Grande (V) skryter av hvordan norsk er språket som brukes i fremmedkulturelle hjem. Det er nok ikke tvil om at disse hjemmene finnes, men undertegnedes erfaring fra fra barnehager i Groruddalen er allikevel at bruk av tolk ikke er uvanlig ved foreldresamtaler. Som beboer i Groruddalen, så er det ikke sikkert at norsk er det språket som dominerer på kollektivholdeplassen.

Bård Folke Fredriksen (H) og informasjonsansvarlig i Groruddalssatsningen Roy Tjomsland skryter av områdeløft i Groruddalen. Gratis kjernetid i barnehager, parkanlegg og turstier er av det man skryter av.

Hvordan norske foreldre i all hovedsak opplever at deres barn er minoritet i eget land nevnes ikke. Eller for nordmenn generelt: Hvordan føles det å være en av svært få, eller kanskje den eneste nordmann som står å venter på t-banen?

Dagens stikkord: «Suksesshistorier» og «veldig mye bra».

Trine Skei Grande:

Sjøl om deler av Oslo er preget av innvandring, er det likevel mye bra, som det jeg opplevde en dag jeg var på en barnehage på Furuset. De aller fleste ungene der så ut som om de kom fra et annet sted, og jeg spurte førskolelæreren hvordan det gikk med språkjobbinga i barnehagen. Hun kikket forundret på meg og sa at alle foreldrene i denne barnehagen snakket norsk hjemme. Så det er veldig mye bra som skjer rundt omkring.

STOLT: Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen med Groruddalssatsningens glansede magasin, som i disse dager dumper ned i en postkasse nær deg, dersom du bor i Groruddalen.
———

Bård Folke Fredriksen og Roy Tjomsland:

Han viser stolt frem glanset magasin med suksesshistorier fra bydelene Stovner, Grorud, Alna og Bjerke.

– Det var på tide å vise frem menneskene og historiene som dette prosjektet handler om, sier Tjomsland.

I det glansede magasinet er intervjuer og historier om alt fra gratis kjernetid i barnehagen til turguider og parkfortellinger.

Groruddalssatsningen jobber med å styrke omdømmet til stedene som inngår i satsningens forskjellige områder.

Tjomsland legger ikke skjul på at han er stolt av hva satsningen har fått til.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2012-2013/130321/

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/vil-fortelle-suksesshistorier-med-glanset-magasin-1.7818285