Oslo vokser og veksten er i hovedsak drevet av innvandring.

I Oslo finner man også Skiforeningen, som er en friluftsforening som jobber for et aktivt friluftsliv året rundt. Ski er den viktigste aktiviteten, først og fremst langrenn.

Til tross for en del dårlige vintere i hovedstadsområdet vokser Skiforeningens medlemsmasse kraftig. Nå er den på 72 000 medlemmer. Oslo by/Aftenposten skrev om den store veksten i medlemmer for fire måneder siden::

Nå har Skiforeningen 72.000 medlemmer. Dårlig vinter hindret ikke nye medlemmer å strømme til.

—–

Siden 80-tallet har medlemsmassen ligget stabilt på mellom 45.000 og 50.000, men etter 2008 har den økt med nesten 50 prosent. Jonhaugen tror grunnen til medlemsveksten er påvirket av at den generelle interessen for ski og friluftsliv har økt de siste årene, men også at Skiforeningen har bygget opp en god merkevare.

Er veksten preget av flere innvandrere, eller nordmenn som søker tilbake til tradisjonelle aktiviteter i en multikulturell by? Eller er det rett og slett det positive fokuset på friluftsliv? Positivt syn på friluftsliv er vel ikke noe som har kommet de siste årene. Er ikke det noe som har kjennetegnet Norge i årtier?

Lier mener det positive fokuset på friluftsliv er hovedårsak, og at dette er forsterket ved at Skiforeningen har styrket sitt varierte og gode tilbud gjennom året.

http://www.osloby.no/sprek/Medlemsrekord-for-Skiforeningen-7581977.html