NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fall i forbruk og fortsatt nedgang i byggebransjen betyr at rentetoppen er nådd, mener NHO. De forventer at renten vil synke etter neste sommer.

Høy inflasjon og høye renter har rammet norske husholdninger hardt. Konsekvensene vil strekke seg videre inn i 2024 og årene fremover, går det fram av NHOs rapport om økonomiske utsikter som ble lagt fram tirsdag.

Men ifølge NHO er det også lys i tunnelen, spesielt med hensyn til rentene og inflasjonen. Men en positiv endring vil skje på et par års sikt.

NTB-Peter Tálos melder om saken.

Det vil ta tid å bringe prisveksten ned mot målet, heter det i rapporten som gir prognoser på en rekke områder for 2024 og frem mot 2026.

– Rentenivået virker nå dempende på forbruk og investeringer og demper veksten i fastlandsøkonomien. Med positiv realrente virker pengepolitikken nå innstrammende på norsk økonomi. Etter hvert som aktiviteten og prisveksten avtar, venter vi at renten settes ned etter sommeren til neste år, skriver ekspertene i NHO.

Inflasjonen har nådd toppen

Mot slutten av 2026 regner NHO med at renten skal ha gått ned fra dagens 4,25 prosent og ned til 3,25 prosent.

– Etter sterk vekst ut av pandemien, har inflasjons- og rentesjokk ført til en mer avdempet vekst i industrilandene de siste to årene. Nå synes inflasjonen å ha passert toppen, skriver NHO.

Det anslås at husholdningenes konsum vil øke svakt etter å ha gått tilbake i år. Også inflasjonen ventes å gå tilbake 3,9 prosent for neste år, og videre ned mot 2,9 prosent i 2026.

Fortsatt nedgang i boliginvesteringer

Boligmarkedet er inne i en dårlig spiral som ifølge NHO vil vedvare et par års tid.

Nedgangen innen boliginvesteringer ventes å fortsette, og vil trolig være på hele 15 prosent i inneværende år.

For neste år blir det noe mindre dramatisk, men fremdeles anslår økonomene i NHO et ytterligere fall på 11 prosent i 2024.

Utbredt pessimisme

Selv om landets bedriftseiere lenge har holdt på håpet om lysere utsikter, har pessimismen spredt seg til NHOs medlemsbedrifter der nå flere anser situasjonen som mer dårlig enn god.

Et flertall regner med lavere priser, lavere driftsresultater, færre investeringer og færre ansatte framover.

Bedriftene regner med at de årlig vil investere mellom 8 og 9 prosent mindre de to neste årene.

Selv om investeringene i oljenæringen ventes å ende på 10 prosent økning i år og fortsette opp 6 prosent neste år, regner NHO med at arbeidsledigheten vil stige noe.

Kronen vil styrkes

Den svake kronekursen hittil har vært en ubetinget fordel for deler av norsk eksportnæring, særlig for lakseselskapene. Andre som er avhengige av import i produksjonen, har derimot måttet forholde seg til økte priser og svekkede marginer.

Det er nokså bred enighet om at nåværende svake krone samlet sett ikke er av det gode.

NHO regner imidlertid med at kronen skal styrke seg noe, noe som igjen vil presse renten ytterlige ned.

– Mindre press i økonomien vil sammen med en sterkere krone bidra til å bringe prisveksten videre ned, sies det i rapporten.

 

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.