Sentralbanksjef Ida Wolden Bache på pressekonferanse etter Norges Banks rentebeslutning torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Styringsrenten holdes uendret på 4,5 prosent og blir ikke kuttet før tidligst til høsten, varsler Norges Bank. Det blir neppe rentenedgang før i desember, mener sjeføkonom.

Dagens melding fra Norges Bank er godt nytt for alle som har fryktet videre renteøkning. Mye tyder på at toppen er nådd, og at det nå handler om når nedgangen skal begynne.

– Prognosen vi legger fram i dag indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent fram til høsten, før den gradvis avtar, skriver Norges Bank i en pressemelding om rentebeslutningen.

Rentebeslutningen ble fattet onsdag, men offentliggjøres først torsdag formiddag. Det var på forhånd knyttet lite spenning til selve beslutningen, de fleste eksperter antok at nivået ville være uendret.

Derimot var økonomene mer opptatt av hva sentralbanken sier om veien videre.

NTB-Steinar Schjetne melder om saken.

Bedre i annet halvår

Den økonomiske veksten ventes å holde seg lav gjennom første halvdel av 2024, før den tar seg opp. Arbeidsledigheten vil trolig øke noe, men litt mindre enn anslått i forrige rapport. Inflasjonen ventes å avta noe raskere i år enn tidligere anslått og nærme seg 2 prosent mot slutten av 2027, skriver Norges Bank.

Det ligger an til rentekutt i andre halvår, kanskje allerede til høsten. Den nye rentebanen tilsier at det bare blir ett rentekutt i år, i tråd med tidligere signaler fra sentralbanken.

– Den nye rentebanen ligner på den fra desember og signaliserer fortsatt bare ett rentekutt i 2024. Mot slutten av 2025 antyder rentebanen litt mer enn tre rentekutt totalt, skriver Nordea-strateg Dane Cekov i en kommentar

Kun ett kutt i år

Det er neppe noen rask rentenedgang i sikte. Nivået vil forbli relativt høyt  en god stund, mener Nordea-strategen.

Trøsten for mange som sliter med høye renter på boliglån og annet, er uansett at det gis nokså klare signaler om nedgang i løpet av året.

– Vi holder på vårt syn om at det første rentekuttet vil komme i desember 2024 og venter bare to ytterligere kutt neste år. Vi tror at styringsrenta i Norge vil ligge flat på 3,75 prosent ut 2025, skriver han.

Pengepolitikken virker innstrammende, og det er lav vekst i norsk økonomi.

Prisveksten avtar, men inflasjonen er fortsatt klart over målet.

Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og høy lønnsvekst og kronesvekkelsen gjennom fjoråret vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover, skriver sentralbanken.

– Vi må trolig holde renta på dagens nivå en god stund fremover for å bringe prisveksten tilbake til målet på 2 prosent innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldingen.

Dersom kostnadsveksten holder seg oppe eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss. Da er komiteen beredt til å heve renta igjen. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renta bli satt ned tidligere enn vi nå ser for oss, refereres det fra diskusjonene i rentekomiteen om usikkerheten rundt den økonomiske i Norge framover.

Bekymring for inflasjonen 

Inflasjonen er fortsatt spøkelset som truer norsk økonomi, ifølge ekspertene. Veldig mye av hva Norges Bank foretar seg, er styrt av vurderinger knyttet til dette.

– Norges Bank rører ikke rentebanen og legger fortsatt opp til 1,5 rentekutt før nyttår. Det gjenspeiler hvor bekymret Norges Bank er for inflasjonen og kronekursen, skriver sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank i en epost til NTB.

Han poengterer at sentralbanksjefen allerede i første setning i pressemeldingen uttrykker bekymring for inflasjonen og konsekvensene den har for renta.

– Hun snakker dermed rett til valutamarkedet for å unngå kronesvekkelse. Men det er også et signal til oss alle – folk og bedrifter – om at vi må ta høyde for høy rente en god stund til, skriver han.

I motsetning til Cekov, mener han rentebeslutningen og den nye prognosen for renta tyder på at det første rentekuttet kommer allerede i september. Han mener Norges Bank ikke ønsker å skape forhåpninger om snarlige rentekutt blant folk og bedrifter.

– De er nemlig redd for at økt optimisme vil skape økt press i økonomien og dermed øke inflasjonen, skriver Knudsen.

 

Bestill fra Document i dag:

Kjøp Jean Amérys bok!

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.