Denne uka setter Norges Bank opp renta med ytterligere 0,5 prosentpoeng, tror økonomene. De venter en brattere rentebane og at vi vil nå toppen enda tidligere.

– Jeg tror sentralbanken kommer til å heve renta med 0,5 prosentpoeng og at den samtidig kommer med en noe oppjustert rentebane. Norges Bank kommer nok til å fortsette med den tøffe kommunikasjonen om at rentene skal opp til man har fått kontroll med inflasjonspresset, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen til NTB.

Hun føyer seg inn i rekken av økonomer som venter at styringsrenta skal opp ytterligere 0,5 prosentpoeng denne uka. Det blir i så fall tredje gang på rad at sentralbanken klinker til med en dobbel renteøkning i sine forsøk på å få bukt med en galopperende prisvekst.

Fredag er det ett år siden sentralbanken satt opp renta første gang fra det historiske nullnivået under koronapandemien. Siden da er renta blitt satt opp ytterligere fire ganger. Den ligger nå på 1,75 prosent og er fortsatt for oppadgående. Flere økonomer tror renta skal opp ytterligere 1 prosentpoeng i løpet av året, og ligge på 2,75 prosent ved nyttår.

Rentetoppen ventes å bli på mellom 3,00 og 3,25 prosent, ifølge økonomer TDN Direkt har pratet med. Det tilsier en boliglånsrente på mellom 4 og 4,5 prosent.

Sammen med rentebeslutningen kommer også årets tredje Pengepolitisk rapport, hvor sentralbanken legger for dagen sitt syn på situasjonen i norsk og internasjonal økonomi og den reviderte rentebanen – prognosen for renteutviklingen de årene.

Kamp mot inflasjon

Sentralbankesjef Ida Wolden Bache poengterte selv at renta er blitt satt opp raskere enn rentebanen i junirapporten tilsa, da hun kommenterte renteøkningen på 0,5 prosentpoeng i august.

– Det innebærer at vi hever styringsrenta noe raskere enn det som lå inne i prognosen fra juni. Mest sannsynlig blir den satt ytterligere opp i september. Formålet er å dempe presset i økonomien, sa Bache da hun snakket om den økonomiske situasjonen på et arrangementet under Arendalsuka i august.

Norges Bank skal sette styringsrenta med et langsiktig mål om å holde inflasjonen på 2 prosent over tid. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at konsumprisindeksen var 6,5 prosent høyere i august enn ett år tidigere. Kjerneinflasjonen steg med 4,7 prosent fra august i fjor til august i år. SSB venter en inflasjon for året som helhet på 5,7 prosent.

Hos Norges handelspartnere er rentene på full fart oppover. Den europeiske sentralbanken satte i forrige uke opp sin styringsrente med 0,75 prosentpoeng til 1,25 prosent. Også i USA kommer det en rentebeslutning onsdag, mens Bank of England og den sveitsiske nasjonalbanken kommer med sine rentebeslutninger torsdag.

SSB: Rentekutt neste år

Statistisk sentralbyrå legger til grunn at renta settes opp raskere enn tidligere anslått og at rentetoppen derfor kommer tidligere enn ventet. Det vil føre til redusert aktivitet i norsk økonomi og en inflasjon på tilbaketog allerede neste år.

– Vi tror at Norges Bank derfor vil komme med rentekutt i slutten av 2023 og i 2024. I prognosene har vi lagt til grunn fire slike rentekutt. Det gir en pengemarkedsrente på 2,2 prosent i 2025. Gjennomsnittlig rente på rammelån vil da komme opp i overkant av 4 prosent i 2023 og 2024 før den blir litt lavere i 2025, skriver SSB i sin rapport

Han får delvis støtte i at rentekutt ikke er altfor langt unna. Nordea Markets Markets spår rentekutt i 2023 ned mot en styringsrente på drøyt 2,5 prosent i 2025. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets venter på sin side en rentetopp 3,25 prosent i juni neste år og at renta skal ned først i 2024.

– Vi venter at Norges Bank hever styringsrenta til 2,25 prosent under septembermøtet og legger fram en rentebane som indikerer økninger på 0,25 prosent på hvert av møtene i november, desember og januar, skriver Haugland i sin forhåndsanalyse.

Les også:

Boliglånsrenten kan være 5 prosent neste sommer

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.