Sentralbanksjef i Norges Bank Ida Wolden Bache holder pressekonferanse om renten. Foto: Heiko Junge / NTB

Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng og varsler ytterligere heving mot sommeren. – Prisveksten er fortsatt for høy, sier sentralbanksjefen.

Norske husholdninger må forberede seg på hardere tider fremover. Ikke bare er prisene på strøm og drivstoff høye, samt at det generelle prisnivået stiger kraftig, nå økes også renten.

Samlet sett gir dette en betydelig økning i den økonomiske byrden for både husholdninger og næringsliv, ikke minst for alle som har en del gjeld å betjene.

Selv om strømprisen har sunket noe i forhold til de verste toppene, og prisveksten har flatet litt ut, er prisveksten fortsatt høyere enn det som er målet.

Norges Bank mener derfor det er behov med høyere rente for å dempe inflasjonen.

På den måten kan rentehevingen ses som en slags medisin mot deler av de øvrige problemene, men på kort sikt vil det for de fleste oppleves som en tilleggsbelastning. Sentralbanksjefen omtaler dette mer utførlig lenger nede i artikkelen.

NTB melder om saken.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenta videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i sin redegjørelse.

Komiteen viser til:

* Prisvekst. Konsumprisveksten i februar var på 6,3 prosent fra samme tid i fjor.

* Veksten i norsk økonomi avtar, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt.

* Lønnsveksten er på vei opp.

* Kronekursen er betydelig svekket. Det bidrar til å løfte prisveksten.

Styringsrenten heves til 3,5 i sommer

I desember satte sentralbanken opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Vurderingen var da at styringsrenten mest sannsynlig ville settes videre opp til 3 prosent i første kvartal 2023, men at renten ville bli liggende der før den ventelig ville dale svakt i 2024.

Nå mener Norges Bank at renten må mer opp enn tidligere anslått for å bringe inflasjonen ned mot målet. Samtidig erkjenner Wolden Bache at vi er i en situasjon med stor usikkerhet.

– La meg understreke at prognosene er nettopp det – prognoser – og ikke et løfte. Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn, eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet, sier hun.

Strammere for mange

Forløpet for renten avhenger av den økonomiske utviklingen. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten stiger mer enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått.

Sentralbanksjefen påpeker at renten er hevet mye i løpet av det siste året, men at vi ennå ikke har sett den fulle virkningen. Hun gir uttrykk for bekymring for dem som har minst å gå på i økonomien. Høy prisvekst svekker kjøpekraften, og rentehevinger på toppen gjør at mange får strammere økonomi.

– Men ved å heve renten bidrar vi til å få ned prisveksten. Det kommer alle til gode, sier hun.

Oppgangen på 0,25 prosentpoeng var som ventet, sier NHO.

– Ulike anslag tyder på at det vil ta tid å få inflasjonen ned mot målet igjen. Derfor var det riktig av Norges Bank å heve renten nå, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til NTB.

Nordeas økonomer venter flere renteøkninger fremover – i mai, juni og muligens i september. Rentetoppen kan bli så mye som 3,75 prosent, tror de.

– Norges Bank undervurderer situasjonen

Norges Eiendomsmeglerforbund frykter nå et langvarig tilbakeslag i boligbyggingen.

– Salget av nye boliger er nå på finanskrisenivå, og takten for igangsetting stuper. Vi har tidligere advart mot at kombinasjonen av høye importerte byggekostnader og for kraftig renteoppgang kan utløse en boligresesjon, med overslag til økonomien for øvrig. Nå er vi der, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Forbundet mener at Norges Bank undervurderer situasjonen og frykter at den lave boligproduksjonen på sikt vil føre til prispress i boligmarkedet.

Forbrukerorganisasjonen Huseierne tror de største bankene raskt vil følge etter sentralbanken og at de første rentehevingene kommer fredag eller mandag.

– Med denne rentehevingen har et vanlig boliglån på 2 millioner kroner blitt 35.000 kroner dyrere på et år, eller rundt 2.900 kroner i måneden, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl.

Han oppfordrer boligeiere til å forhandle med bankene om renta.

– De beste avtalene vil fortsatt ligge under 4,5 prosent, sier han.

 

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp flere bøker fra Document, se utvalget!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.