Norges Bank trosser usikkerhet rundt omikron og smittevern og setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng.

Styringsrenta settes opp med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanken torsdag formiddag.

I drøftingen av risikobildet var sentralbankens rentekomité opptatt av hvordan pandemien og behovet for smitteverntiltak vil påvirke økonomien fremover. Blir det behov for flere eller mer varige tiltak som bremser den økonomiske aktiviteten utover våren neste år, kan den videre renteoppgangen bli skjøvet ut i tid, understreker sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renten mest sannsynlig settes videre opp i mars, sier Olsen.

Stor usikkerhet

Styringsrenta har ligget på 0,25 prosent siden rentemøtet i september, og Norges Bank hadde signalisert at den mest sannsynlig skulle videre opp et hakk nå i desember.

Prognosen for styringsrenta er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker gradvis de neste årene, understreker banken.

Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover.

Kan sette opp farten

I forkant av rentemøtet var det imidlertid bred enighet blant makroøkonomer at banken ville velge å være forsiktig i denne omgang under de rådende omstendighetene. Det er høyst usikkert hvor hardt omikronvarianten og forsterkede smitteverntiltak vil ramme den norske økonomien.

Men den solide oppgangen i norsk økonomi veier tyngre. Smitteøkningen og omfattende smitteverntiltak ventes å dempe aktiviteten den nærmeste tiden. Når smitten etter hvert avtar og tiltakene lettes på, vil den økonomiske oppgangen trolig fortsette, skriver banken i sin oppsummering.

Komiteen var også opptatt av at kapasitetsbegrensninger i økonomien og vedvarende prispress internasjonalt kan gi høyere lønns- og prisvekst her hjemme enn anslått. Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renten bli satt raskere opp.

Les også:

Støre og Vedum: Ingen kontakt med Stoltenberg om jobbsøknad

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.