Sentralbanksjef Ida Wolden Bache holder pressekonferanse om at styringsrenten økes. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent, kunngjorde Norges Bank torsdag. Dermed har Norge sitt høyeste rentenivå siden 2008.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3,25 prosent.

Beslutningen ble tatt onsdag og offentliggjort torsdag klokken 10. Rentehevingen er i tråd med signalene sentralbanken ga i mars.

NTB meder om saken.

– Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, heter det i begrunnelsen

Ikke siden 2008 har styringsrenten vært høyere, ifølge NRK.

Men det er ikke sikkert det stopper der, ytterligere økninger kan komme i løpet av kort tid, ifølge sentralbanksjefen:

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Vil merkes blant folk 

Sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken sier norske husholdninger vil merke renteøkningen på kontoen utover året.

– Nå er det kanskje utsikt til marginalt positiv reallønnsvekst i år. Men det er klart at med videre renteøkninger på toppen, vil det blir stadig litt tyngre for husholdningene nå. Og mye av den mersparingen vi hadde under pandemien, er nok ganske tømt allerede. Så jeg tror nok vi fort vil se noe fallende forbruk, sier han til VG.

Økning i sommer og høst

Når det gjelder videre økning av renten, er dette noe som kan komme bare om en drøy måneds tid. Komiteen signaliserer at styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni.

– Prisveksten er høy og klart over målet på 2 prosent. Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor, heter det fra Norges Bank.

Marius Hov sier signalene fra Norges Bank tyder på en topp på 3,5 prosent før sommeren, og mulig 3,75 prosent til høsten.

– Vi er kanskje litt nærmere den utviklingen nå i lys av kronesvekkelsen, sier han.

Huseierne: – Uheldig

Folk med høye lån, og da særlig boliglån, er det som vil merke dette aller mest.

Lånene kan bli tunge å betjene, i en tid da man fra før sliter med høye priser på strøm og drivstoff, samt generelt økende priser på alt fra matvarer til klær og reiser.

Forbrukerorganisasjonen Huseierne sier det er uheldig at Norges Bank igjen hever nivået før man har sett virkningen av den forrige.

– Rentehevingen i slutten av mars har ennå ikke fått virkning på låneregningene hos husholdningene. Nå i vår har norske husholdninger opplevd en sterk kostnadsøkning gjennom kraftig økte kommunale avgifter, en høy strømpris og høye priser generelt. I en slik situasjon mener vi det hadde vært best å vente, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i en pressemelding.

Bankene har seks ukers varslingsfrist for rentehevinger, og dermed vil økningen fra mars først påvirke dem med boliglån nå i mai.

Høye lønnstillegg driver renten oppover

Situasjonen blir ikke bedre av at det denne våren er gitt til dels svært høye tillegg i lønnsoppgjørene. Når store grupper på denne måten får økt kjøpekraft, driver det som kjent inflasjonen oppover. Høyere lønnskostnader tvinger også bedrifter til å sette opp sine priser på varer og tjenester.

Mange vil mene at de store fagorganisasjonene burde tatt et større samfunnsansvar, for å unngå å bidra til dette presset på renten.

For nettopp det å prøve å dempe inflasjonen er en viktig grunn til at sentralbanken gjennomfører den ene rentehevingen etter den andre.

Les også:

Et sterkt lønnsoppgjør kan bli spist opp av inflasjonen

 

Bestill fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Kjøp flere gode bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.