Norges Bank har som ventet besluttet å sette opp styringsrenten med 25 basispunkter til 4,00 prosent. Samtidig varsler sentralbanksjef Ida Wolden Bache ny renteøkning i september.

Den enstemmige beslutningen fra Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet fører lånekostnadene i Norge til sitt høyeste nivå siden 2008, skriver Finansavisen.

Hevingen til 4 prosent skjer etter at inflasjonen målt år over år falt fra 6,4 prosent i juni til 5,4 i juli. Den underliggende kjerneinflasjonen, justert for avgiftsendringer og ekskludert energivarer, var i juli på 6,4 prosent år over år, ned fra 7,0 prosent i juni.

Fete lønnstillegg og fare for svakere krone kan trekke renta enda høyere, ifølge NTB.

– Siden i fjor har vi hevet renta mye og vi har gjort det raskt. Vi har kommet et langt stykke på vei, men mener renta fortsatt må noe opp for at vi skal komme ned mot målet om en prisvekst på nær 2 prosent, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache da hun torsdag redegjorde for rentebeslutningen.

Dette vil føre boliglånsrenta for husholdningene opp mot 6 prosent, mer enn tre ganger så mye som for kort tid siden. Dette vil selvsagt forsterke det økonomiske presset på husholdninger som allerede er rammet av inflasjon og skyhøye strømkostnader.

Sentralbanksjefen advarer mot at lønnsøkninger kan presse renten opp ytterligere.

– I år ble partene i arbeidslivet enige om tillegg som vil gi den høyeste lønnsveksten på over 15 år. Årets lønnstillegg er ikke store sammenlignet med de økte levekostnadene husholdningen står overfor, men de gir likevel økte kostnader for bedriftene. Og det vil bidra til å holde prisveksten oppe, poengterte Bache.

Med andre ord: Befolkningen må tåle å bli fattigere og miste kjøpekraft hvis de ønsker seg lavere rente og mindre inflasjon, ifølge Ida Wolden Bache. Hun kom ikke med noen innsparingsforslag til myndighetene, i hvert fall er dette ikke sitert.

Også svekkelse av krona kan presse opp renten.

Også veien en allerede relativt svak kronekurs tar, vil påvirke inflasjonen, ifølge sentralbanksjefen.

Hvis krona svekker seg mer enn tidligere anslått eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn signalisert i juni for å få inflasjonen ned.

– Dagens beslutning om å sette styringsrenten til 4 prosent føyer seg inn i rekken av dårlige nyheter for mange unges boligdrøm. Samtidig er det en stor belastning for de rekordmange unge som kjøpte sin første bolig i 2020 og 2021 da styringsrenten var på 0 prosent tilbake, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Geving mener Norges Bank burde gå forsiktigere fram, siden det uansett vil ta lang tid å nå inflasjonsmålet på 2 prosent.

– Mange husholdninger har høye lån, spesielt knyttet til bolig. Etter vårt skjønn bør sentralbanken ta større hensyn til husholdningenes situasjon. Styringsrenta er allerede på et høyt nivå, husholdningene vil bli stadig fattigere og bankene vil bli stadig rikere på det etablerte rentenivået, sier Geving.

Også Huseierne er kritiske, og mener husholdningenes tålegrense nå er nådd.

– De fleste husholdningene må forberede seg på en hard høst og vinter. Signalet om at renta økes igjen i september er ikke godt nytt for husholdningene. De opplever nå et sterkt press i økonomien på grunn av økte renter, stor økning i kommunale avgifter og økte priser generelt, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.