Norges Bank hever som forventet styringsrenta med 0,5 prosentpoeng. Dermed er styringsrenta på 2,25 prosent, det høyeste nivået siden 2011. Nordmenn som har lån får nå strammet inn økonomien ytterligere.

For tredje gang på rad kommer Norges Bank med en dobbel renteøkning. Styringsrenta på 2,25 prosent er det høyeste nivået siden 2011.

– Mange får en strammere økonomi når prisene øker raskt, samtidig som renta settes opp. Men ved å heve renta raskere nå, reduserer vi risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres også behovet for å sette renta mye opp senere, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache. (NTB)

Sentralbanksjefen mener også at Norge må forvente en økende arbeidsledighet.

– Ledigheten er nå på et historisk lavt nivå, det laveste siden 2008. Det er riktig at vi anslår at ledigheten vil øke noe, men ikke mer enn til at den de neste årene vil være nær nivåene før pandemien.

Sentralbanken forventer at prisveksten vil holde seg på høyt nivå lenger enn de tidligere har forventet. En liten trøst kan være at Wolden Bache forventer at lønningene for de som fortsatt har en jobb vil vokse i takt med inflasjonen framover.

Samtidig forventer Norges Bank at styringsrenta skal stige.

I deres prognose er det lagt til grunn at styringsrenta øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren. Det tilsier at styringsrenta settes opp 0,25 prosentpoeng i november, desember og mars.

Dette betyr at boliglånsrenta vil bevege seg opp mot 4,5 prosent.

Sentralbanken hever styringsrenta i et forsøk på å redusere og bremse inflasjonen.

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier Wolden Bache i en uttalelse.

Wolden Bache mener at inflasjonen internasjonalt trolig avtar fremover.

– Vi legger til grunn i våre prognoser at de internasjonale impulsene vil svekkes noe fremover, og at inflasjonen internasjonalt vil avta gradvis fremover. Vi ser allerede noen tegn til det. Forstyrrelser i globale produktkjeder kan være i ferd med å avta, og med en innstramming i pengepolitikken i mange land, venter vi at inflasjonen etter hvert vil komme ned, sier hun.

Det er dog kritikere som mener at inflasjonen kun kan reduseres ved å endre årsaken, som er de skyhøye energiprisene som er et resultat av det grønne skifte, og som er forsterket av krigen i Ukraina.

Kjøp Kents bok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.