Uventet gode tider i norsk økonomi kan bidra til at renta må settes opp mer enn planlagt. Svakere krone gir ytterligere press på styringsrenta, mener økonomer.

Den norske krona er på sitt svakeste på tre år og kommer trolig til å bli ytterligere svekket framover, ifølge Nordea Markets. De mener den siste kronesvekkelsen henger sammen med signaler om høyere rentebane fra den amerikanske sentralbanken og ser for seg at kronekursen fortsatt vil være under alvorlig press framover.

Stadig flere økonomer venter at Norges Bank kommer til å varsle flere renteøkninger og en oppjustering av renteprognosen når den kunngjør sin beslutning om et par uker. Toneangivende analytikere venter nå en rentetopp 3,5 og 3,75 prosent – mot 3 prosent i gjeldende rentebane.

Aktiviteten i økonomien er uventet høy, arbeidsledigheten fortsatt veldig lav og ikke minst er inflasjonen betydelig høyere enn man trodde forrige gang banken la fram en prognose.

Venter høyere rentetopp

Norges Bank kommer ikke unna flere renteøkninger enn banken signaliserte i forrige Pengepolitisk rapport i desember, ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Dane Cekov. Deres prognose tilsier en rentetopp på 3,75 prosent – 0,75 prosentpoeng over det inntil videre ligger inne i Norges Banks egen prognose.

– Sentralbanksjef Ida Wolden Bache brukte store deler av sin første årstale til å vektlegge at svakere krone vil forsinke Norges Banks anstrengelser for å få inflasjonen tilbake på 2 prosent, poengterer de.

Økonomene mener sentralbanken må tilbake til doble renteøkninger – altså på 0,5 prosentpoeng – hvis den ønsker å bremse kronesvekkelsen.

En styringsrente på 3,75 prosent betyr en gjenges boliglånsrente på rundt 5 prosent.

Kronesvekkelse = økt inflasjon

I DNB Markets mener man kronesvekkelsen alene vil heve rentetoppen med minst 0,25 prosentpoeng fra dagens rentebane. Svakere krone bidrar til høyere inflasjon fordi importerte varer, målt i norske kroner, blir dyrere. En tommelfingerregel sier at inflasjonen øker med 0,1 prosentpoeng for hver prosent kronekursen svekker seg.

Krona har blitt er blitt 7 prosent mindre verdt siden desember, ifølge seniorøkonom Oddmund Berg. Og jo lenger kronesvekkelsen varer, jo større innvirkning vil den ha på pengepolitikken, mener han.

– Desto lengre kronesvekkelsen varer, dess større innvirkning vil den ha på inflasjon og styringsrenta, etter vår mening, skriver Berg.

Neste møte i rentekomiteen til Norges Bank er onsdag 22. mars. Beslutningen og Pengepolitisk rapport blir presentert dagen etter.

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her! Du kan også kjøpe e-boken her.

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.