Norges Bank holder seg til planen og venter til juni med å sette styringsrenta ytterligere opp, tror økonomene. I denne omgang blir den holdt uendret.

Norges Bank har ikke sagt noe som tilsier at styringsrenta skal settes opp under rentemøtet onsdag. I siste Pengepolitisk rapport fra mars signaliserte sentralbanken derimot at neste økning kommer i juni. Den planen gjelder fortsatt, og rentekomiteen vil følge den, ifølge flere økonomer.

– Variasjoner i grunnlaget er trolig innenfor forventningene. Vi venter at Norges Bank holder styringsrenta på 0,75 prosent på møtet denne uka og gjentar signalene om økning i juni, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en forhåndsanalyse.

Han viser til at veksten fastlands-BNP har vært lavere enn forutsatt i marsrapporten, og at inflasjonen ligger under anslagene til Norges Bank. Arbeidsledigheten har falt noe mer enn sentralbanken så for seg, mens boligprisene har steget mye mer enn anslagene for første kvartal tilsa.

Risikoen for en inflasjonsoverraskelse er redusert, konkluderer Aamdal.

Sikter mot 2,5 prosent

Norges Banks rentekomité møtes onsdag for å drøfte rentesettingen framover. Konklusjonen blir presentert først torsdag klokka 10. Møtet er et såkalt mellommøte hvor det verken holdes pressekonferanse eller publiseres Pengepolitisk rapport.

Etter å ha holdt styringsrenta på rekordlave 0 prosent i nesten halvannet år, fant Norges Bank grunnlag for en forsiktig økning på 0,25 prosentpoeng i fjor høst. Siden den gangen har den økonomiske gjeninnhentingen vært over forventning, samtidig som inflasjonen de siste månedene har steget kraftig. Nå er det bred enighet om at renta skal heves med en rekke økninger det neste halvannet året.

Hvis bankens signaler om sju renteøkninger innen utgangen av neste år blir fulgt opp med handling, vil styringsrenta ligge på 2,5 prosent idet 2024 tar til. Med den nåværende prognosen er boliglånsrenta ventet å ligge rundt 4 prosent ved utgangen av neste år.

En økning i kvartalet

Makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets tror Norges Bank vil holde seg til planen også på møtet onsdag og holde renta uendret i denne omgang. Deretter vil vi se én renteøkning i kvartalet ut neste år – med forbehold om at lønnsutviklingen ikke blir mye sterkere enn det ble enighet om i frontfaget, skriver Cekov og Kjetil Olsen i sin analyse.

– Om noe, så er det fokus nå på om Norges Bank kan heve med 50 basispunkter ved junimøtet, men vi tror ikke det, sier Cekov til TDN Direkt.

Norges Bank har ikke behov for å skynde seg, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken, som heller mot en uendret rente ved mellommøtet.

– Det er mulig at vi får en noe brattere renteoppgang gjennom høsten enn hva Norges Bank har signalisert så langt, men i så fall er dette heller stoff for møtet i juni – hvor de utarbeider en full rapport og har mer informasjon å lene seg på, sier han.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.