Lånet ditt blir enda dyrere enn du har regnet med, tror NHO. Organisasjonen venter at rentetoppen blir 0,5 prosentpoeng høyere enn Norges Bank har signalisert.

Kraftig prisvekst, stramt arbeidsmarked og god lønnsutvikling vil bidra til at Norges Bank i år og neste år kommer til å heve renta mer enn sentralbanken har signalisert hittil, ifølge NHO. Rentekomiteen i Norges Bank møtes onsdag, beslutningen blir offentliggjort torsdag formiddag.

– Nå i juni tror vi rentebanen vil bli justert opp ytterligere 0,5 prosentenhet. Med rekordhøy gjeldsrate i husholdningene vil dette bite, skriver NHO i rapporten Økonomisk overblikk som kom onsdag formiddag.

Næringslivsorganisasjonen slutter seg til stadig flere prognosemakere og analytikere som tror den økonomiske situasjonen i år vil resultere i at renta blir satt raskere opp enn sentralbanken signaliserte ved forrige korsvei. Når rentetoppen nås, vil den ligger 0,5 prosentpoeng høyere enn vi har regnet med, tror NHO.

Lånerente over 4 prosent

Sjeføkonom Øystein Dørum utelukker ikke at vi får en økning på 0,5 prosentpoeng på rentemøtet onsdag, men sier til NTB at banken neppe har det travelt. Den vil derfor mest sannsynlig vil øke med styringsrenta med 0,25 prosentpoeng av gangen.

– I våre prognoser har vi lagt til grunn at Norges Bank hever renta fire ganger til i år, à 0,25 prosentenhet. Da vil styringsrenta være kommet opp i 1,75 prosent ved utgangen av 2022. Våre modellberegninger indikerer at styringsrenta heves med minst én halving i annet halvår 2022, og når 3 prosent mot slutten av 2023, skriver han i prognoserapporten.

Ifølge NHOs beregninger kommer boliglånsrenta til å ligge godt over 4 prosent ved utgangen av neste år.

Sterke tall

Organisasjonen poengterer imidlertid at mange nordmenn har store beløp oppspart etter pandemien og kan vente seg en god lønnsvekst i år. Samtidig er det stor etterspørsel etter arbeidskraft. I sum vil dette til en viss grad veie opp for en noe raskere renteøkning enn ventet i våres, mener NHO.

Organisasjonen venter relativt sterke tall over hele linja for norsk økonomi i år – drevet av kraftig privat forbruksvekst oppunder 8 prosent og en vekst i BNP, den samlede verdiskapingen i norsk økonomi, på 3,9 prosent.

Den registrerte arbeidsledigheten faller til 3,1 prosent for året som helhet, sysselsettingen øker med 2,5 prosent, og boligprisene ender opp hele 5,7 prosent, hvis NHOs prognoser slår til.

Spår markant nedkjøling

Men så er det slutt på moroa. De to påfølgende årene kommer det en relativt markant nedkjøling på de fleste områder, ifølge NHO.

Med på lasset følger raskt voksende renter og et kraftig fall i den private forbruksveksten på henholdsvis 2,7 og 1,1 prosent i 2023 og 2024. BNP-veksten skal avta til 2,9 og 1,7 prosent i samme periode.

Veksten i boligprisene, som år etter år har overgått analytikernes forventninger, skal stanse nesten helt opp, ifølge NHOs prognoser. Neste år venter organisasjonen en årsvekst i gjennomsnittlige boligpriser for landet som helhet på 2,5 prosent. Året etter har veksten stanset nesten helt opp, og vil ende på 1,5 prosent, tror NHO.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Bestill også:

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.