Gjesteskribent

Riksforsamlingen på Eidsvoll er fortsatt levende. Det er den vi bygger på. Norge er et demokrati hvor suvereniteten hviler hos folket. Hvis det anerkjenner andre autoritetskilder kollektivt, vil det svekke demokratiet og gjøre det i splid med seg selv.

Brevet bes oversendt til dem som skal være med på møtet med Islamsk Råd Norge  19. sept.

Vedrørende  Handlingsplan mot muslimhat  /  for et bedre forhold til muslimer:

Islam kolliderer med norske verdier    Muslimene har nøkkelen

La meg først si:  Jeg godtar ikke vold mot muslimer – eller mot noen andre. 

Der det er hat, er samholdet borte, og tilliten borte.  Hat er ødeleggende for enhver relasjon, i familien, i lokalsamfunnet og for landet som helhet. Ethvert hat bør motarbeides.

Jeg tror det ikke er mange i Norge som hater muslimer, men mange har motvilje,  ikke mot den enkelte muslim, men mot islam,  og mot sær-ordninger: kjønnsdelt gym- og svømmeundervisning, kunne skjule ørene på pass-bilder, bruke niqab, ikke håndhilse. 

Muslimsk praksis

Vi ser kulturelle praksiser som er fremmed for oss:  Tildekking av jenter,  muslimske barn og unge hindres i å være sammen med norske barn og ungdommer, sosial kontroll,  oppdragelse der det er lov å slå barn, arrangerte (tvangs-) ekteskap i foreldrenes hjemland fordi foreldre ønsker å få en svigersønn som er ‘ubesmittet’ av norsk/ vestlig kultur, gjengkultur med mye vold, en oppfatning om at lettkledde kvinner er ‘fritt vilt’, ‘grooming’ (England, kanskje ikke i Norge), æresdrap, sharialov, forbud mot å gå bort fra islam, og sist men ikke minst: forsøk på å kneble ytringsfriheten begrunnet i at islam-kritikk er blasfemi. 

Muslimers praksis og krav begrunnes gjerne med at de ønsker å videreføre kulturen sin. I realiteten betyr det at de ikke ønsker å integrere seg, de vil ikke følge opp Stortingets vedtak fra januar 2016: «Integrering i Norge skal bygge på grunnleggende verdier som demokrati, rettsstat, universelle menneskerettigheter, ytringsfrihet, likestilling og likeverd.»  Dette er et godt vedtak,  i samsvar med dommen i menneskerettsdomstolen i Strasbourg i ‘krusifiks-saken’  fra 2011.  Essensen var at et land har lov å prioritere sin egen kultur og religion. 

Når muslimer har søkt om å få bo i Norge, må vi tro at de ønsker å bo i et samfunn bygd på verdiene over (og flere, som tilgivelse). Da bør de legge fra seg verdier som kolliderer med våre, og ikke prøve å utvikle samfunnet vårt i islamsk retning.  Islamske samfunn mangler verdiene over;  de er styrt av sharia-lov  og preget av klanstyre, korrupsjon, kristendoms-forfølgelse og jødeforfølgelse; ja jødehat! Vi er svært mange som ikke vil at dette skal få utvikle seg hos oss! Hvis noen har kommet for å utvikle samfunnet vårt i islamsk retning, er de ikke reelle flyktninger, og har kommet på falskt grunnlag,  og oppholdstillatelsen bør trekkes tilbake.

Her kommer første tips til statsministeren:  Spør om Islamsk Råd Norge godtar og vil arbeide for Stortingets vedtak om integrering.  Si at muslimene selv kan bidra til å redusere motvilje ved å velge å bli integrert. Å bli integrert er noe dypere enn å lære seg norsk og få arbeid. Det handler om å adoptere verdier som preger Norge. Statsministeren bør uttrykke dette som en klar forventning. Jeg tror vi ville få se gode resultater veldig raskt. 

Islams lære

Praksisen nevnt over har et ideologisk grunnlag; islam.  Her er det mye som skaper motvilje. Ta noe så grunnleggende som menneskesynet:  Bibelen sier at alle mennesker er skapt i Guds bilde; likeverd. Koranen sier at muslimer er mer verd enn ikke-muslimer: «Dere [muslimene] er det beste folk bragt frem for menneskeheten.» 3:110, og «De vantro er de verste skapning-er» 98:6.  Jeg har ikke hørt islamske trossamfunn og IRN ta avstand fra denne rangering av menneskene. Da er det ikke rart at mange nordmenn er imot islam.

Koranen har mange nedverdigende beskrivelser av ikke-muslimer: uten forstand (2:171), uvitende (6:111), verre enn alle dyr (8:55),  de verste krek (8:58),  urene (9:28) og flere. Toleranse er et godt ideal, men muslimer kan ikke vente at ikke-muslimer skal ha toleranse for en ideologi som nedvurderer oss. 

Koranen sier at muslimer ikke skal gjøre seg til venns med ikke-muslimer: «Å, troende!  Ikke dann vennskap med jøder og kristne, de er samlet som venner med hverandre (mot dere).» 5: 51, også 4:144, 5:57 og flere steder.  Statsministeren bør vise til Stortingets integreringsvedtak fra 2016 og si at norske verdier og praksis for samhandling skal gjelde. 

Stortinget har vedtatt en plan mot jødehat. Da tenker man gjerne på nazismen, der jødene var nederst på rangstigen. Statsministeren er sannsynligvis klar over at islam har samme ideologi: «Allah har gjort noen av disse ondsinnede personene om til aper og svin.»  5:59-60,  2:65-66. 

Islam har mange regler som går imot likestilling:  Islam tillater en mann å ha fire koner (4:3), i strid med Ekteskapsloven § 1b,  å ha slavinner (4:3 , 33:50) – i strid med straffeloven § 259. En datter arver halvparten av en sønn (4:11, 4:176) – i strid med arveloven.  I en rettsak teller vitnemålet til en mann det dobbelte av en kvinnes (2:282) – i strid med domstolloven. Mange ser med motvilje på en slik kvinneundertrykkende ideologi.  

Er statsministeren klar over at islamsk lære er i strid med mange paragrafer i straffeloven? Jeg tar det kort: Islam tillater selvtekt og gjengjeldelse, (2:178 og 5:45),  noe Norge la bak seg for tusen år siden, i strid med § 19. Koranen kommer med trusler mot ‘vantro’, (sure 3:56, 5:33), i strid med § 263. Islam tillater en muslim å skade andre, (5:33, 5:38, 24:2), i strid med § 273. Islam tillater vold i nære relasjoner, (4:34), i strid med § 282.   Islam tillater drap på vantro; (9:5, 47:4), i strid med § 183. Det er klart at nordmenn er imot en ideologi som tillater vold og drap på ‘vantro’.  Frykt for å bli angrepet slår ut på holdninger mot muslimene. Islamsk Råd sitter med en nøkkel:  De må ta avstand fra denne læren. 

Islam kolliderer med norske lover – og med norske verdier!  Det er ikke rart at et flertall av nordmenn har motvilje mot islam,  og er imot at islam skal få større plass i samfunnet.      Felles verdier er limet som holder samfunnet sammen.

Motvilje mot islam kan smitte over på muslimer.  Her er mitt andre råd til statsministeren for å få til bedre relasjoner med muslimer:  Uttrykk forventning om at IRN aksepterer prinsippet om likeverd for alle mennesker (dvs tar avstand fra koran-vers som sier det motsatte),  og at IRN tar avstand fra koran-regler som er i strid med norske lover.  

Regler som dem jeg har nevnt her,  blir oppfattet som politikk – ikke religion.  Hvis IRN sier at alt i Koranen er ‘religion’ – og viser til religionsfriheten og krever aksept for dette, bør statsministeren si at Norges lover har forrang for Koranens regler.

Vennlig hilsen 

Dag T. Elgvin 

Kopi til Innvandringspolitisk talsperson i de fire regjeringspartiene: Jon Engen-Helgheim, FrP, Mari Holm Lønseth, H,  Torhild Bransdal, KrF  og Andre N. Skjelstad, Venstre. 

Noen medier.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.