I Stavanger har et privat sykehjem bestemt seg for at hijab ikke kan være en del av de ansattes uniform. Et annet sted i byen ønsket ledelsen ved en barneskole at julefeiringen skulle strippes for kristent innhold. Byens politikere engasjerer seg kun i den ene problemstillingen.

Ved Nylund skole i Stavanger skaper julen problemer, for hvordan skal man omtale en høytid noen mener er støtende? I følge Stavanger Aftenblad endte det opp med at skolens bestemte seg for å kutte ut gudstjenesten, gi nytt navn på avslutningen og skrive om julesangene.

På spørsmål fra Aftenbladet om hvorfor ordet jul, nisser og teksten til «Deilig er jorden» var tatt bort fra skolens desembersamling, svarte rektor Frøydis M.S: Anthonsen:

For to år siden var det en av foreldrene som klaget på at det ble lagt opp til julegudstjeneste ved skolen. Derfor prøvde driftsstyret ved skolen å ta hensyn til dette, å imøtekomme ønskene fra foreldre.

Noen som ikke ønsker julebudskapet ville oppfatte det som støtende at ordet jul inngår, for de henger seg opp i at når ordet jul er med så må det også være noe kristent.

Da historien ble en nasjonal sak, gikk imidlertid rektoren ut og hevdet at det hele var en misforståelse, at det var en glipp at det aktuelle notatet ble sendt ut til foreldrene, og at det aldri var meningen at elevene ikke skulle synge originaltekstene.

Nå har imidlertid også fagbladet Journalisten tatt tak i saken, og journalist Angelica Hagen har spurt både rektor og Aftenbladets journalist om hva som har funnet sted.

Stavanger Aftenblads journalist Dag-Henrik Fosse avviser overfor Journalisten at det har skjedd en misforståelse mellom ham og rektoren. Det var først da journalisten ble oppringt av Dagbladet seint onsdag kveld at Aftenbladet ble oppmerksom på at dette skulle ha vært et uhell.

Fosse forklarer at avisen står på det de opprinnelig publiserte, nemlig at skolen ville endre sangtekstene. Han ser ikke bort fra at rektoren snudde i forklaringen etter mediepresset som kom etter at de først publiserte saken.

Han har fått tilgang til de omskrevne tekstene, og fått bekreftet fra lederen for FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg), og flere foreldre at de har fått utlevert plan for uka der omskrivningene framkommer.

Jeg opplever at rektoren her taler med to tunger, og det må stå for hennes regning, sier Fosse .. (….)

Overfor Journalisten fastholder Fosse at rektoren svarte at ord som «jul» og «nisse» av noen kan oppfattes som støtende.

 

Nå er det ikke noe nytt at mennesker blir krenket i denne verden, men denne førjulstiden har vist oss hva våre politikere bryr seg om, og hvem de tar hensyn til. For så langt undertegnede har erfart, er det kun én ubetydelig politiker som har uttalt seg om julefeiringen ved Nylund skole. Det er som om vår kristne kulturarv kan man gjøre med som man vil, det er ingen overordnet vilje fra skoleeier. For det er viktig å legge merke til at ingen går ut og sier at dette ikke er lov, at det er noe norske skoleelever skal ha meg seg i bagasjen etter 10 års skolegang, og selv rektors retrett rokker ikke ved dette. Det avgjørende er at de ansatte ved Nylund skole har hatt en debatt om at det er et mulig alternativ å fjerne alt som smaker av kristen jul, at det viktigste er å ta vare på den krenkede eleven (eller foreldre?) som ikke tåler å bli fortalt hva vår kultur er bygget på.

Debatten ved Nylund skole er imidlertid ikke enestående. Den føyer seg inn i rekken av mange lignende saker om skoler og julegudstjenester, men den viser hvor langt det er mulig å gå innenfor rådende regelverk, samtidig som den viser politikeres avmakt, for det eneste vi hører fra den kanten er ønsker og gode råd,

Det samme kan vi ikke si om politikernes holdning til valgfriheten for Blidensol sykehjem i Stavanger. Da styret ved sykehjemmet bestemte seg for at nyansatte ikke skulle få bære hijab på jobb, utløste det en storm av raseri fra den politiske ledelsen i Stavanger kommune. Sykehjemmet trues med oppsigelse av driftsavtale og dermed nedleggelse. Byens politikere nærmest overbyr  hverandre i avskyerklæringer overfor et styre som kun står på at det er deres rett til å avgjøre hva som skal være sykehjemmets uniform.

Det hadde vært interessant om Stavanger Aftenblad hadde spurt kommunens politikere hvorfor det er slik at beboere ved byens sykehjem skal tvinges til å bli utsatt for indirekte forkynnelse av islams undertrykkende sharia, mens de samme politikere åpenbart aksepterer at en av byens skoler kan bestemme seg for at dens elever skal forskånes for julens budskap.