Innenriks

Nylund skole i Stavanger ble  berømt etter at de  ifjor ikke ønsket at elevene skulle synge teksten til Deilig er jorden, bare nynne melodien. Da saken ble kjent for offentligheten hevdet ledelsen at det hele var en glipp, men årets opptakt til julefeiringen tyder på noe annet. Det er, for å si det forsiktig, strevsomt når ingen skal støtes og alle få viljen sin…

I følge Stavanger Aftenblad må nemlig foreldre i år ikke bare krysse av for om ungene deres kan være med på årets julegudstjeneste like før jul, men også bestemme hvilke julesanger, både med og uten religiøst innhold, de vil at barna skal være med å synge:

 

Sanger som «Juletrall», «Den lure nissen», «Et barn er født i Betlehem», «Det lyser i stille grender», «Pie Jesu» og «The Little Drummer Boy», er blant sangene.

Foreldrene blir bedt om å krysse av for ja eller nei på om eleven skal delta på julegudstjenesten.

Synges på julegudstjenesten

Samtidig blir de bedt om å kysse av for ja eller nei for om barnet deres aktivt kan være med å øve og synge hver sang som skal synges under gudstjenesten. Her er sangene «Tenn Lys», «Det lyser i stille grender», «Et barn er født i Betlehem», og spesielt for sjettetrinnselever «Adventsnatt», «Pie Jesu» og «The Little Drummer Boy».

Parallelt med julegudstjenesten arrangeres det julesamling i skolens aula. Her blir også foreldrene bedt om å kysse av for ja eller nei på om eleven skal delta.

Synges på julesamlingen

Sangene her som foreldrene må ta stilling til om barnet kan være med på er «Et lys», «På låven sitter nissen», «Juletrall», «Den lure nissen», «We Wish You a Merry Christmas».

Tekstene for alle sangene er vedlagt avkryssingsskjemaene.

Det er ikke godt å si hvordan skolen har tenkt seg at foreldrenes ønsker skal etterkommes. Hva skolen gjør med de elevene som for eksempel får lov til å gå på julegudstjeneste, men ikke synge Det lyser i stille grender og Adventsnatt, samtidig som det er noen elever som får lov til å synge Et barn er født i Betlehem, men ikke Pie Jesu, er ikke godt å si. Uansett er det noe som sier meg at mye var bedre før…