Skolene på Voss er gått sammen om å droppe julegudstjenesten i år og i årene fremover. Rektorene har forfattet et brev til kirken om at de ikke ønsker å stille til skolegudstjeneste fra og med dette skoleåret. Rektorane ynskjer ikkje at spørsmålet om julegudsteneste skal splitte skular, elevar og foreldre og har difor vald å […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.