Skolene på Voss er gått sammen om å droppe julegudstjenesten i år og i årene fremover. Rektorene har forfattet et brev til kirken om at de ikke ønsker å stille til skolegudstjeneste fra og med dette skoleåret.

Rektorane ynskjer ikkje at spørsmålet om julegudsteneste skal splitte skular, elevar og foreldre og har difor vald å ta eitt felles standpunkt for å få lik praksis. Rektorane på alle skulene i Voss kommune har difor samrøystes kome fram til at vi ikkje ynskjer å stille til julegudsteneste frå og med skuleåret 2016/17.

Leder i Presteforeningen for Hordaland og Sogn og Fjordane, Tom Sverre Tomren, mener at elevene mister en viktig del av kulturutdannelsen. I et intervju med NRK sier han:

– Jeg vil si dette er dramatisk, trist og veldig overraskende. Skolegudstjenestene er en viktig del av kulturutdannelsen, sier Tomren

– Kan ikke foreldre som ønsker det, ta med barna på gudstjenester selv?

– Jo, absolutt, men julegudstjenestene er en kultur- og dannelsesopplevelse man må ha med seg for å forstå det norske samfunnet. At foreldre selv må ta ansvar for hva elevene får med seg, kan man jo egentlig si om alt i skolen, mener Tomren.

Også prest Kjersti Brakestad Boge er overrasket – og ikke minst skuffet:

– Dette er en veldig spesiell sak, sier en overrasket og skuffet prest på Voss, Kjersti Brakestad Boge.

– Jeg reagerer på at de helt uten videre fjerner det som har kristen og humanistisk kulturarv, og opplevelse av jul i kirken, sier presten.

– Jeg syns det er veldig trist at de ikke vil arrangere skolegudstjenester, når 90 prosent av elevene er medlem av statskirken. På Voss er julegudstjenesten en tradisjon.

Dette er i sannhet en spesiell sak. Bakgrunnen for at skolene ikke vil lenger delta i julegudstjeneste var at Skulestad skole ikke deltok ifjor. Skulstade deltok ikke i gudstjenesten – av økonomiske årsaker – ble det da opplyst av rektor Inger Kristin Fyrde:

— Det ligger kun økonomiske grunner bak dette valget, sier hun.

Men i år sier alle rektorene at de er gått sammen om å droppe julegudstjenesten fordi de ønsker å ha et felles standpunkt.

Standpunkt? Var det ikke økonomiske årsaker som ble oppgitt?

Men det kan umulig være pengene det står på, for skolene har tydeligvis råd til å besøke kirkene andre tider på året (når det ikke er gudstjeneste kanskje, og man kan gå rundt som på et museum?)

Skolene på Voss ønsker heller å komme til kirkene spredd utover året, og ikke som en avslutning før jul.

Mens Human-Etisk Forbund jubler over avkristning og slutten på norsk kulturhistorie så vil man om få år si: På Voss var julegudstjenesten en tradisjon.

BT  NRK