Et knapt døgn etter at humanetikere jublet over at «regjeringen holder fast ved at elever aktivt må meldes på gudstjenester», forsikrer kulturminister Linda Hofstad Helleland at det ikke trenger å bli tilfelle. Til Vårt Land sier hun:

Det er opp til skolene selv å velge. Og jeg håper at de velger å praktisere en aktiv avmelding fremfor en aktiv påmelding.

Budskapet fra «trosministeren» er dermed et ganske annet enn det Den norske kirke fikk i brevform fra Kunnskapsdepartementet sist uke. Kirken hadde nemlig klaget inn de nye retningslinjer som skapte virvar før jul i fjor, og Kunnskapsdepartementet ga da følgende svar:

 Kunnskapsdepartementet har ikke planer om å endre retningslinjene for gudstjenester eller andre religiøse aktiviteter i skoletiden.

Men Helleland har en helt annen tilnærming til problemstillingen. Hun sier blant annet til Vårt Land:

Det er opp til skolene å velge. Og jeg håper de velger å praktisere en aktiv avmelding fremfor en aktiv påmelding.

Og hun er klar på at våre barn skal ta del i vårt felles verdigrunnlag og vår forståelse av kulturarven:

Når en åtteåring står i valget mellom å bake kaker og å se på en julefilm eller å være med i kirken, så blir det første valget lett attraktivt. Jeg tror mange foreldre deler en oppfatning om at barna våre skal se verdien av å oppleve viktige tradisjoner, men også få en forståelse av vår felles kulturarv. Ingen har tatt skade av å gå i en skolegudstjeneste før jul.

Helleland sier at brevet fra Kunnskapsdepartementet er sendt ut fra Utdanningsdirektoratet som et veiledende svar, og gir tydelig beskjed om at regjeringen ønsker noe annet. Igjen ser vi at byråkratiet i dagens Norge har en agenda politikerne sliter å få bukt med.