Sakset/Fra hofta

I forbindelse med vårt innlegg «Julespill med koranvers på barneskole i Skien», så valgte Faktisk.no å faktasjekke innholdet av vår artikkel. Konklusjonen er krystallklar: Document har helt rett.

Faktisk.no legger til et intervju med Kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Hjelten:

Kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten, bekrefter overfor Faktisk.no at manuset Document.no har publisert er ekte. Ifølge Gjelten stemmer det at 6. trinn ved Stigeråsen skole skal framføre et julespill hvor vers fra Koranen er inkludert. Kommunalsjefen forklarer bakgrunnen slik:

Stigeråsen har flest minoritetsspråklige barn av skolene i Skien. Julespillet har en lang tradisjon, og i år valgte skolen å bruke to sitater fra Koranen i starten. Det er for å vise at historien også fortelles i Koranen, men med en litt annen vinkling. I den fortellingen er Jesus en profet.

Gjelten synes derfor det er viktig å sette skolens valg inn i en kontekst:

Jeg vil understreke at alle skoler i Skien kommune har den dypeste respekt for grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og dermed kristendommens rolle i norsk kulturarv. Både på Stigeråsen og ved alle andre skoler i Skien skal det synges julesanger og pyntes til jul. Elevene ved Stigeråsen gis mulighet til å gå i kirken før jul, og påske vil fortsatt bli markert.

Og Faktisk.no legger til:

Ifølge Gjelten er skolens mål å skape respekt og forståelse mellom ulike religioner. Ved å bruke koranvers i julespillet vil skolen vise elevene forskjeller og ulikheter mellom religionene. På spørsmål fra Faktisk.no om dette kunne blitt ivaretatt på en annen måte, svarer Gjelten:

Selvfølgelig kunne det blitt ivaretatt på en annen måte, men det er denne måten skolen har valgt å gjøre det på. Skolen trenger ikke be om godkjenning, og lærerne har ikke gjort noe ulovlig.

I sin konklusjon velger Faktisk.no å ta skolen i forsvar ved å forklare bruken av koranversene:

Det stemmer at Stigeråsen skole i Skien skal framføre et julespill som inneholder to vers fra Koranen. Mesteparten av julespillet har tradisjonelt, kristent innhold, men skolen har inkludert versene for å vise at Jesus også er omtalt i Koranen. Rundt 40 prosent av elevene ved Stigeråsen skole har minoritetsspråklig bakgrunn. Ved å bruke koranvers i julespillet, ønsker skolen å skape respekt og forståelse mellom ulike religioner.

Besynderlig nok har Faktisk.no også har lagt inn denne konklusjonen i Documents kommentarfelt på Facebook under samme sak:

Hvorfor var ikke den første setningen nok? «Det stemmer at Stigeråsen skole i Skien skal framføre et julespill som inneholder to vers fra Koranen».

Hvorfor måtte konklusjonen til Faktisk.no også inneholde en forklaring og relativisering av koranversene? Og hvorfor fant Faktisk.no det nødvendig å legge ut denne relativiseringen på Facebook for Documents lesere?

Faktisk.no avslører at de ikke er nøytrale når de produserer konklusjoner med en slik tekst.