Jacques Daret  Nativity 1635
Avisen Vårt Land følger i dag opp saken knyttet til at Stigeråsen skole i Skien skal bruke sitater fra Koranen i et julespill. Vårt Land skriver at det var det høyreorienterte nettstedet Document.no som først reagerte, men at også  avisa Dagen på lederplass kaller bruken av koransitatene en «snikislamisering av jula».

Til Vårt Land sier den profesjonelle fortelleren Mehda Zolfaqari, som med Per Jostein Aarsand og Alf Martin Lie, har turnert skoler over hele Norge med forestillingen Abraham i Bibelen og Koranen, at fortellingene har samme utgangspunkt, men blir tolket forskjellig.

Det har aldri vært hensikten å skyve forskjellene og uenighetene under bordet, men vi mener det er viktigst å løfte fram likhetene.

Det er interessant hvordan Vårt Land kan lage en stor sak på dette temaet uten at avisen våger å stille spørsmålet om hva denne likheten går ut på, utenom det faktum at Jesu fødsel også er omtalt i Koranen.

Mehda Zolfaqari sier til Vårt Land at hun nylig besøkte en klasse med videregående skole-elever som ikke hadde bodd så lenge i Norge, en klasse som hadde en kristen lærer som ikke hadde turt å snakke om kristendommen fordi han var redd for hvordan de muslimske elvene skulle reagere. Ifølge Zolfaqari ble elevene veldig nysgjerrige på kristendom når de skjønte hvor mye islam og kristendom har til felles og at læreren skjønte at han ikke hadde hatt noe å være redd for.

Hva likhetene går ut på, klarer hun ikke å si, men det virker som om likheten kommer bare man påstår dette nok ganger. Zolfaqari mener at motstanderne mot bruk av vers fra Koranen er hårsåre:

Det virker som om noen er litt hårsåre. Det er imidlertid ikke vår opplevelse når vi har vært rundt med denne forestillingen. Vi jobber på grasrota, i skoleklasser og i kirker, og bruker fortellinger til dialogarbeid, og får stort sett bare positive tilbakemeldinger.

Kan årsaken være at de ikke tydelige på hva forskjellene handler om? Er det virkelig bare en annen vinkling, slik man påstår i Skien?

Kommunalsjef Grete Gjelten, kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, sier til faktisk.no at hensikten med koransitatene er å viser at historien også fortelles i Koranen, men med en litt annen vinkling:

Jeg vil understreke at alle skoler i Skien kommune har den dypeste respekt for grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og dermed kristendommens rolle i norsk kulturarv. Både Stigeråsen og ved alle andre skoler i Skien skal det synges julesanger og pyntes til jul.

Hvordan islam, med sin vektlegging på menneskets plikt til total underkastelse under ikke-relasjonell a-moralsk guddom, kan lede til et samfunn bygget på kristne og humanistiske idealer, er det ingen av Vårt Lands intervjuobjekter som kan si noe om. Er det fordi de selv ikke forstår hva julen faktisk handler om? Er det virkelig så vanskelig å innrømme at det hverken er snakk om samme utgangspunkt eller ulik vinkling, at det ikke er tekstene i seg selv som er omstridte, men rett og slett islams budskap?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂