Nytt

Prost Gunnar Thelin ser ingen problemer med å blande Koranen inn i et kristent julespill – det kan tvert imot være identitetsskapende og opplysende, ifølge prosten.

Det er helt greit at engler siterer vers fra Koranen i julespillet ved Stigeråsen skole i Skien, mener Skiens-prosten Gunnar Thelin.

– Dette er vel ikke verre enn å bruke Prøysen, vel? sier Thelin.

Prost Gunnar Thelin, som er leder for 22 prester i Skien prosti, hisser seg ikke opp over koran-sitater i et kristent julespill.

Det er NRK som har intervjuet prosten, etter at saken «først (ble) kommentert på det islamkritiske nettstedet document.no tirsdag kveld», som kringkasteren skriver.

I julespillet som nå øves inn, har engel 1 og 2 replikker henta fra Koranen.

«Engel 1: O, Maria! Gud gir tre glade tidender om et Ord fra Ham: Hans navn vil være Jesus, Marias sønn, æret i denne verden og etterlivet og om dem som er nærmest Gud. (Fra Koranen 3:45)».

«Engel 2: Allah skaper hva Han vil. Hvis Han forordner en ting, sier Han bare til det: Vær. Og det er. (Koranen 3:47).

Prosten viser til at Koranen er et litterært verk, og at engelen i det første verset i julespillet har henta inspirasjon fra Det nye testamentet i Bibelen.

Han er likevel, underlig nok, opptatt av at religioner ikke bør blandes.

– Det er viktig å være tydelig på at dette kommer fra Koranen, slik at det ikke forvirrer mer enn det opplyser. Jeg ville også brukt Gud i stedet for Allah.

Av Stigeråsen skoles rundt 300 elever har 40 prosent minoritetsbakgrunn.

Også Telemarksavisa omtaler Documents sak: Koranvers i julespill vekker reaksjoner

– Vi har elever med ulik bakgrunn, og en stor andel er muslimer. Alle våre arrangementer handler om å skape en inkluderende praksis. Når vi eksempelvis lager et julespill, må det være for alle elevene våre, sier rektor Kim Aas til Telemarksavisa.

Hvorfor et kristent julespill må være for alle elevene, uavhengig av religion, gjør han intet forsøk på å forklare. Han får heller ingen spørsmål om det av Telemarksavisas reporter.

Rektor Aas forteller at han har mottatt henvendelser om julespillet, og at han «behandler dette på samme måte som alle henvendelser, på alvor.»

– Jeg skjønner at dette er et følsomt tema. Men vi gjør ikke dette for å tekkes noen, sier Aas.

Han fortsetter:

– Jesus er en helt sentral person i kristendommen og i julefeiringen. Men Jesus er også en person i islam. I islam er han en profet, mens i kristendommen er han guds sønn. Det er for å gjøre elevene oppmerksom på det at vi har med disse to versene fra Koranen i julespillet. Det er ikke problematisk at elevene lærer at det finnes ulike perspektiver, ikke bare ett.

NRK siterer Document:

– Igjen ser vi at det ikke finnes noen grenser for å inkludere islam. Selv om muslimer ikke engang feirer jul, skal koranvers og Allah lures inn. Vi vil få en oppvoksende generasjon av barn som tror at Allah og Koranen har noe med jul å gjøre. Og dette er det våre læreinstitusjoner som fremmer, skriver document.no.

 

NRK: Prost om koranvers: Ikke mer problematisk enn Prøysen