De såkalte faktasjekkerne i Faktisk.no hevder at Document farer med usannheter om planlagte kjøttrestriksjoner i Oslo. Da burde de kanskje også «faktasjekke» hvordan myndigheter og presse i Stockholm oppfatter samme sak. De mener nøyaktig det samme som Document.

Triumferende kunne tidligere i denne uken Faktisk.no forkynne at de hadde «tatt»Document i noe som skulle være «faktisk helt feil». Det gjaldt saken om at kommuneledelsen i Oslo på et møte i København hadde undertegnet en avtale om kjøttrestriksjoner i Oslo.

Ifølge de selvoppnevnte faktasjekkerne skulle Document feilaktig ha påstått at det kunne bli aktuelt med kjøttrasjonering for å nå  «klimamålene» om innbyggernes kjøttforbruk.

Document skrev blant annet følgende i artikkelen, og det er dette Faktisk.no har reagert på:

… «det må antas at det vil benyttes ulike tvangstiltak for å begrense tilgangen til kjøtt for befolkningen. Normale mennesker slutter ikke frivillig å spise kjøtt fordi en gjeng ikke utpreget normale aktivister sier det er «klima-smart».»

Document skriver ikke at det er vedtatt noen spesiell prosedyre for å innføre kjøttreduksjonene, men «vi antar» at kjøttrasjonering kan bli aktuelt. Ganske enkelt fordi det er vanskelig å se for seg noen annen måte å gjennomføre dette på.

Det må sies å være en rimelig antagelse, og langt fra noe som kan karakteriseres som en feilaktig påstand fra Document.

Når Faktisk.no med bred penn fastslår at dette er «fake news, er det påfallende upresist fra faktasjekker Morten Langfeldt Dahlback som har hatt ansvaret for dette fremstøtet.

Lettvint «bevisføring» 

Document refererte også den svenske avisen Expressens kvantifisering av målet om fremtidig kjøttkonsum, som Expressen opplyste at ville være 16 kilo kjøtt per person i året. Denne opplysningen fra Expressen gjentas i  Documents artikkel.

Faktisk.no foretar noe de selv mener er en «faktasjekk» av dette, ved å  intervjue Hanne Gjørtz, kommunikasjonssjef i Oslo kommune:

«Nei, det stemmer ikke. Det er et mål om å redusere kjøttforbruket, men det er ikke kvantitativt fastsatt» skriver Hanne Gjørtz, kommunikasjonssjef i Oslo kommune, ifølge Faktisk.no.

Man har også tatt kontakt med Zachary Tofias, leder for mat-, vann- og avfallsprogrammet i C40 som denne erklæringen er en del av. Han svarer «nei» på spørsmål fra Faktisk.no om de nevnte påstander. Dermed var dette tilstrekkelig «bevist», slik Faktisk.no ser det.

Vel… Dette blir bare mer og mer pinlig, og sier mye  om hvor lettvint og useriøst Faktisk.no arbeider.

I deklarasjonen det hele bygger på står det «faktisk» svart på hvitt følgende:

«The planetary health diet is comprised of balanced and nutritious food providing up to 2,500 calories a day for all adults, not to exceed 16kg of meat per person per year or ~300g per week”,

Altså nøyaktig samme informasjon Document refererer i sin artikkel, og som Faktisk.no triumferende kunne erklære som «fake news.

Vi hadde ingen problemer med å lese disse tallene ut av materialet. Har faktasjekkeren overhodet lest erklæringen det er snakk om?

Hvem bør kritiseres? Expressen? Document? Eller Faktisk.no?

Uansett, det er kanskje Expressen, Sveriges nest største avis,  Faktisk.no burde sjekke her? Document er helt tydelig på at vi siterer Expressen i dette, samt at vi har kontrollert at tallene fra erklæringen samstemmer med Expressens artikkel.

Hva mer kan faktasjekkerne forvente?  Hva er kritikkverdig med dette?

Men artikkelen fra Faktisk.no inneholder ingen bemerkninger til Expressen og deres artikkel. Det gir et inntrykk av at det er Document man er ute etter å sverte. Selve saken om kjøttrestriksjoner virker rett og slett nokså uvesentlig for Faktisk.no.

Denne kjøttsaken har fått stor oppmerksomhet i Sverige. Ubeleilig nok for Faktisk.no er det nettopp Expressens/Documents felles forståelse av erklæringen svenske medier og myndigheter forholder seg til i debatten.

«Deklarationen innehåller bland annat en kött- och mejeriranson – som kritiseras av andra statsråd», skriver Expressen med fete typer i ingressen til sin oppfølgerartikkel om saken.

Til og med regjeringsmedlemmer i Sverige diskuterer altså en foreslått rasjonering.

Vet de ikke at dette er «fake news» fra Expressen/Document? Har de ikke snakket med kommunikasjonsrådgiver Hanne Giørtz i Oslos rødgrønne byråd? Har de glemt å spørre Faktisk.no om hva som er sant her?

Miljøpartiets Katarina Luhr (MP) er «miljö- och klimatborgarråd» i Stockholm. Heller ikke hun har ifølge Expressen innsigelser på bruken av begrepet «ranson» (rasjon på svensk). Det var det begrepet som fikk Faktisk.no til å angripe Document  for «Fake News».

Flaut

Konklusjonen synes åpenbar: Faktisk.no har bommet grovt i sin iver etter å ramme Document.  Det hele er en pinlig flause  fra Faktisk.no, og bør være nok en spiker i kisten for en virksomhet som sliter tungt med sin allmenne troverdighet.

Kan vi vente oss en unnskyldning nå? Har de såpass anstendighet?

Det verste med det hele er at Faktisk.no har inngått et «samarbeid» med Facebook, der Faktisk.no fungerer som kontrollorgan på vegne av Facebook. Basert på de skremmende svake «faktasjekkene» man foretar i Norge, har Faktisk.no utrolig nok nok fått fullmakt til å styre/sabotere ulike mediers synlighet på Facebook.

Dette rammer blant annet Document på svært urettmessig måte. Det lukter stygt av totalitære tendenser et åpent samfunn som vårt burde vært spart for.

Document skal «tas»

Saken blir ikke bedre når man ser på statistikken over hva Faktisk.no befatter seg med.

Et av de medier som er aller mest «sjekket», er nettopp Document (7 ganger). Til sammenligning er f.eks. Aftenposten sjekket 2 (to) ganger. VG og Dagbladet er begge sjekket 6 ganger. Disse store mediene er altså sjekket færre ganger enn lille Document. Det sier sitt om hvor medarbeiderne i Faktisk.no har sitt fokus og sine politiske preferanser. Hørte vi «objektive»?

Det bør påpekes at Faktisk.no  ikke har noen offisiell status som myndighetsorgan i norske medier. De har forsøkt å tilrane seg en rolle det ikke finnes grunnlag for. Det er påfallende at de som jobber i Faktisk.no ser ut til  å innbille seg selv at de har en slik myndighetsrolle. Hvor har de det fra?

I virkeligheten er Faktisk.no bare enda en medieaktør tydelig plassert til venstre i politikken. Det er ingen grunn til å anerkjenne dem som noe annet enn det. De fortjener respekt som journalister, i likhet med andre utøvere av profesjonen. Men noen «forvaltere av sannhet» er de på ingen måte. Den misforståelsen bør lukes bort nå. Deres faktasjekker representerer subjektive meningsytringer med en rødgrønn agenda. Intet annet. En sjekk av medarbeidernes politiske bakgrunn vil bekrefte det inntrykket.

Gjennom virksomheten til Faktisk.no dannes et bilde av en overordnet målsetning om å sabotere for medier de selv og deres eiere (VG, Dagbladet, NRK, TV2, A-media, Polaris media) er politisk uenige med. Det vil si medier til høyre i politikken. De skal «tas».

Fremgangsmåten er stort sett den samme hver gang:

Man tar for seg artikler/saker som kritiserer aktører på venstresiden, og finner frem til et eller annet, ofte perifert punkt de kan «arrestere».Dermed utbasuneres saken som «fake news. Den er «avslørt» av selveste Faktisk.no.

I de fleste politiske artikler (og andre artikler) i norske medier vil man ved finlesing oppdage større/mindre unøyaktigheter et eller annet sted. Det gjør selvsagt ikke hele saken eller mediet til «fake news». Det er kun i Faktisk.no sin virkelighet det fungerer slik.

Det synes å være nødvendig at noen begynner å faktasjekke Faktisk.no. Det trengs kritisk søkelys på deres virksomhet. Faktisk.no fremstår som en aktør som systematisk skader demokratiet, i stedet for å fremme det. De utgjør en trussel mot det viktige mediemangfoldet.

Faktisk.no seiler under falsk flagg. Det er vanskelig å se at de i nåværende form har noen fornuftig berettigelse.

Det bør ryddes grundig opp, ellers bør hele det skakkjørte prosjektet nå skrinlegges.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂