Denne uken ble det kjent at Google og YouTube gjennom Poynter skal finansiere et globalt faktasjekkingsnettverk i 65 land på mer enn 80 språk.

Tilskuddet på 12 millioner dollar går til International Fact-Checking Network (IFCN), et underbruk av Poynter. Pengene skal gå til å skalere opp driften av IFCN og til å lansere nye initiativer for å løfte «informasjon» og dempe «feilinformasjon». Deres nettverk skal støtte 135 organisasjoner i 65 land på mer enn 80 språk.

– Bekjempelse av feilinformasjon er en global utfordring,» hevder Google og YouTube. 

– Verden har mer enn noen gang behov for faktasjekking. Partnerskapet med Google og YouTube støtter global faktasjekk og er et skritt i riktig retning, hevder IFCN.

Men hva er faktasjekk?

Er det et uttrykk for ens mening, eller er avdekking av de reelle, nakne fakta? 

Ifølge professor og forfatter av «Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom» Michael Rectenwald, er forskjellen mellom «informasjon» og «feilinformasjon» vilkårlig og avhengig av makthavernes foretrukne fortelling:

– «Feilinformasjon» betyr alt som strider mot regimets fortellinger om internasjonal politikk, krig, økonomi, pandemi og vaksiner, valg, de globale makthavende eliter, klima, WEF og «the great reset».

For å sette Faktisk.no i kontekst er staten største enkeltsponsor i 2021.

– Faktasjekk: En alternativ mening

Etter en tredjeparts faktasjekk utført av «uavhengige» Lead Stories hvor Facebook er en hovedsponsor, sensurerte Facebook i 2021 en rapport publisert av The British Medical Journal (BMJ) og betegnet artikkelen som «falsk», «delvis falsk» eller «ute av kontekst». Brukere rapporterte at artikkelen ikke kunne deles. 

BMJ er et av de eldste og mest respekterte fagfellevurderte medisinske tidsskriftene i verden.

Ba Zuckerberg revurdere sin tilnærming til faktasjekk

Faktasjekken refererte til BMJ som en «nyhetsblogg» uten å spesifisere hvor BMJ-artikkelen tok feil, og publiserte faktasjekken med «hoax-alert» og betegnelsene «unøyaktig, inkompetent og uansvarlig». 

I et åpent brev til Mark Zuckerberg oppfordret BMJ Zuckerberg til å «handle raskt» for å korrigere den «unøyaktige, inkompetente og uansvarlige» faktasjekken, gjennomgå prosessene som tillot at slikt kunne skje og «generelt revurdere din (Zuckerbergs) tilnærming til faktasjekk».

Politisk ukorrekt = villedende

I 2020 satte en av Facebooks «faktasjekkere» etikettene «falsk» og «mangler kontekst» på to videoer lagt ut av journalisten John Stossel. Videoene inneholdt intervjuer med eksperter som diskuterte hvilken rolle klimaendringer spilte for skogbrannene i California i 2020.

De benektet ikke klimaendringer, men foreslo andre, mer sannsynlige faktorer som for eksempel dårlig skogforvaltning.

Ifølge Facebooks faktasjekkere «villedet» Stossel folk da han hevdet at «skogbranner er forårsaket av dårlig skogforvaltning, ikke klimaendringer». Men ifølge Stossel kom han aldri med den påstanden.

To av «faktasjekkerne» lot seg intervjue av Stossel. De innrømmet at de aldri hadde sett den ene videoen, men de «likte ikke tonen» i den andre. 

Faktasjekk er meningsytringer, ikke fakta 

Da Stossel saksøkte Facebook for ærekrenkelse var Facebooks advokaters juridiske argument at faktasjekk er beskyttet under første konstitusjonstillegg fordi de er meningsytringer, ikke påstander om fakta. 

I en kommentar til saken skrev bloggeren Anthony Watts:

– På side to, linje åtte i rettsdokumentet, skriver Facebook at de ikke kan saksøkes for ærekrenkelse fordi deres «faktasjekker» er meninger snarere enn faktiske påstander.

Tildekker medieaktivisme som «videnskap»

– I domstolen innrømmer Facebook at deres «faktasjekk» egentlig ikke er «faktakontroll», men deres «meninger». Dette slår meg som en PR-katastrofe og muligens en truende juridisk katastrofe for Facebook, PolitiFact, Climate Feedback og andre venstreorienterte enheter som driver med partisk «faktasjekking».

– Det betyr at «faktasjekk» rett og slett er en agenda for å undertrykke ytringsfriheten og den åpne videnskapelige diskusjonen ved å tildekke egen medieaktivisme som antatt saklig, edelt, nøytralt, pålitelig og basert på videnskap. Det er ingen av delene.

Great Barrington-erklæringen

Jenin Younes, advokat for New Civil Liberties Alliance, sier at Google og YouTube på sentrale områder har undertrykt ytringsfriheten. Younes er involvert i en rettssak mot Biden-administrasjonen hvor det hevdes at embedsmenn – blant andre Anthony Fauci – samarbeidet med de store sosiale mediene om å sensurere forskerne som skrev «Great Barrington-erklæringen».

– Google manipulerte sin algoritme for å sikre at Great Barrington-erklæringen ble holdt mer eller mindre skjult for offentligheten. YouTube er blant de verste lovbryterne innen illegal sensur av ikke-statlig godkjente synspunkter og står dermed for kvelning av debatten.

YouTube tilhører også den lurvete gruppen som står bak og finansierer den norske sensurorganisasjonen Faktisk.no.

Sannhetsministeriet 

For Mark Crispin Miller – professor i mediestudier ved Universitetet i New York – minner Google og YouTubes økonomiske partnerskap med IFCN om «Sannhetsministeriet» i George Orwells roman «1984». Han minner om at Orwell baserte bokens sentrale karakter Winston Smith som jobber i Sannhetsministeriet – på Orwells egen erfaring med å skrive propaganda for BBC under annen verdenskrig.

– Det er viktig fordi Sannhetsministeriet er en satireversjon av media som i krigstid konstant pumper ut løgner, sa Crispin Miller med referanse til Googles engasjement i det amerikanske militæret.

– Google er i seg selv en kilde til propaganda – ikke bare i det de velger å fremheve, men enda viktigere, i det det undertrykker eller begraver.

– Grotesk

I en reaksjon på at Google og YouTube skal finansiere IFCN, uttalte Crispin Miller: 

– Det er farseaktig grotesk – så godt som en komedie bortsett fra at det ikke er morsomt. 

Michael Rectenwald kritiserer også Google og YouTubes partnerskap med IFCN:

– Google og YouTube er ikke leverandører av informasjon; de er redskaper for totalitær kontroll av informasjon. De har vært involvert i sensur, nedprioritering og svartelisting av informasjon, sannsynligvis helt fra de ble opprettet.

– At de setter bort slike funksjoner til IFCN er ikke overraskende. IFCN er en agent for et totalitært regime.

For å sette det i kontekst er også norske Faktisk.no delfinsnsiert av IFCN.

Sensurerer samfunnsdebatt

– Da effekten eller mangel på effekt av masker og andre covid-restriksjoner ble drøftet av Floridas guvernør Ron DeSantis, epidemiologene Jayanta Bhattacharya, Sunetra Gupta og Martin Kulldorff, forfatterne av Great Barrington-erklæringen – og tidligere covid 19-rådgiver i Det hvite hus, Scott Atlas, gikk YouTube så langt som til å sensurere diskusjonen.

– Vi vet gjennom offentlige uttalelser fra medlemmer av Biden-administrasjonen og innhentede interne dokumenter, at regjeringen har stått bak mye av denne sensuren.

– Vi ser frem til å få vite mer om YouTube og Googles samarbeide og i hvilken grad de er blitt tvunget av myndighetene, etterhvert som disse sakene går gjennom rettssystemet.

The Intercept avslørte nylig at amerikanske myndigheter har tilgang til en portal der de direkte kan flagge Facebook- og Instagram-innlegg og be om at de blir «strupet eller undertrykt».

Big Techs statliggjøring av privat virksomhet

Rectenwald sier at myndighetenes samarbeid med Big Tech ikke er et spørsmål om å privatisere statlige funksjoner, heller det motsatte:

– Som jeg skrev i ‘Google Archipelago’ er ikke problemet med Big Techs informasjonskontroll privatiseringen av statlige funksjoner, men heller statliggjøringen av privat virksomhet.

I sin bok skriver han:

– Den digitale konstellasjonen øker i høy grad statens kapasitet for overvåkning, informasjonskontroll, sensur og forvisning – eller «avpersonifisering» av persona non grata – mens rettighetene som angivelig er beskyttet av staten, reelt er ikke-eksisterende.

– Denne utviklingen er en funksjon av at de digitale gigantene er blitt de facto monopoler – ikke med statens tillatelse, men som dens virtuelle stedfortredere.

Poynter: En «forkjemper ytringsfriheten»

Poynter hevder å «befeste journalistikkens rolle i et fritt samfunn» og at de er en «forkjemper ytringsfriheten». Allikevel synes IFCNs aktiviteter – nu finansiert av Google og YouTube – å være i strid med ytringsfriheten, sier Rectenwald.

– Alt regimet og dets agenter sier representerer den akkurate motsatsen av sannheten. Et «fritt samfunn» betyr et totalitært regime. «Ytringsfrihet» betyr sensur, propaganda og dobbelttale. «Demokrati» betyr ettpartistyre.

Følg pengene

Fra 2017 til 2021–2022 er Poynters inntekter økt med 150 prosent. I 2022 oversteg inntektene 15 millioner dollar. Blant de største finansieringskildene i 2021 og første del av 2022 var Meta (Facebook), TikTok og Google News Initiative.

IFCNs inntekter kommer fra Bill & Melinda Gates Foundation, Google, Facebook og offentlige enheter som det amerikanske utenriksdepartementet. På toppen av det hele drives Science Feedbacks crowdfunding gjennom University of California, Merced, slik at de kan unngå skatt i USA.

George Soros er også en stor sponsor av faktasjekk.

Norske tilstander

I Norge er VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Polaris Media og Amedia hovedsponsorer av Faktisk.no og Faktisk er partner i Facebooks faktasjekksamarbeid «Facebook’s Third-Party Fact-Checking Program». 

Faktisks virksomhet er konkurransevridende i den forstand at de gjennom Facebook undertrykker ytringsfriheten ved å straffe medier de ikke liker. Facebook bremser trafikken og deling av artikler på grunnlag av rapporter fra faktisk no. Det medfører tap av betydelige annonsekroner for de medier som rammes – og det er gjerne medier staten ikke premierer med pressemidler. 

De mediene som følger den brede vei og finansierer Faktisks virksomhet, rammes ikke eller i ytterst marginal grad, av Facebooks algoritme-brems. Faktisk slipper Faktisk.nos sponsorer unna selv om de trykker tilsvarende artikler/bilder som såkalt alternative medier. Kanskje de i likhet med «faktasjekkerne» ovenfor, «ikke liker tonen» i medier med et ståsted forskjellig fra deres. 

I april 2021 la Facebook inn en hyperbrems på Document. Vi nådde ikke engang ut til våre egne følgere. Dette er bevisst, villet medieaktivisme fra staten, Facebook og de medier som står bak såkalt faktasjekking. 

Slik utviklet trafikken seg med Facebooks brems:

Utdrag fra nedenstående artikkel:

«Det vi ser er en subtil omdefinering av hva «demokrati» betyr. Gjennom den nye definisjonen rettferdiggjøres global storskala-sensur. De som ikke favoriseres stemples som en trussel mot demokratiet.

I sensurindustrien refererer ikke «demokrati» til konsensus mellom enkeltpersoner, snarere til konsensus mellom institusjoner. Denne subtile nydefinineringen vender opp ned på det gamle premisset for demokratiets legitimitet: At de styrende styrer med de styrtes samtykke. 

Den nye definisjonen av demokrati (…) håndheves gjennom faktasjekkende organisasjoners og myndigheters definisjon av «desinformasjon». «Desinformasjon» betyr alt som underminerer tilliten til eksisterende institusjoner.»

Vår tids bokbål: Faktasjekkerne omdefinerer hva demokrati innebærer

Les også om den gang Facebook satte seg til doms over verdens ledende fagfellevurderte medisinske tidsskrift:

Facebooks «faktasjekker» setter seg til doms over British Medical Journal

 

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul,
så er det
Mesteren og Margarita
Kjøp julegavene fra Document!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.