Pål Steigan driver nettstedet Steigan, og har er lite fornøyd med virksomheten til Faktisk.no 

Ikke alle er like imponerte over jobben som gjøres av faktasjekkerne i Faktisk.no. Nå har Pål Steigan hos nettstedet Steigan fått nok av det han blant annet kaller «bløff», sensurvirksomhet og manglende habilitet. Han ber dem like godt ta kvelden, og legge ned hele prosjektet.

Pål Steigan bretter opp ermene og denger løs på Faktisk.no, i en artikkel på nettstedet Steigan.

Innledningsvis gir han denne beskrivelsen av Faktisk.no og deres bakgrunn:

«Den såkalte «faktasjekkeren» Faktisk.no ble startet av VG, Dagbladet, NRK og TV2 i 2017. Til oppstarten fikk de også støtte fra Fritt Ord. Bakteppet for at selskapet ble startet var at Hillary Clinton tapte valget i USA i 2016. Hadde hun vunnet, er det lite trolig at Faktisk hadde sett dagens lys», skriver Steigan.

Denne siste konklusjonen trekker han basert på uttalelser fra Faktisk.no selv, og han viser til at lederen for selskapet, den tidligere journalisten Kristoffer Egeberg, innrømmet dette i et intervju der VG bl.a.  skrev:.

«Alle vi som jobber innenfor journalistikk har sett med skrekk hvordan utviklingen var med valgkampen i USA, men vi har også sett det samme i Europa med Brexit. Og vi ser tendenser i ordskiftet i Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia.»

Steigan mener Faktisk.no har basert sitt sterke engasjement i det forrige presidentvalget i USA,  et syltynt faktagrunnlag:

«Hele Russiagate-sirkuset er avslørt som den bløffen det var. Hele planen om å lansere «Russiagate» som forklaring på valgnederlaget ble klekket ut av staben til Hillary Clinton mindre enn 24 timer etter at hun hadde tapt», skriver Steigan.

Videre hevder Steigan at Faktisk.no har fremstilt både USA-valget og brexit på en feilaktig måte:

«Det Kristoffer Egeberg gjorde ved opprettelsen av Faktisk, var å videreføre denne bløffen. Og det gjorde det ikke bedre at han insinuerte at brexit også skyldtes «fake news». At brexit rystet de store og mektige, er sant nok. At brexit kom som en enorm overraskelse på de mediene som eier Faktisk er det heller ingen tvil om. Men det er Faktisk helt feil at brexit skyldtes «fake news». Det er grundig dokumentert at det var arbeiderklassen i tradisjonelle Labour-områder som sørget for et flertall for brexit», skriver Steigan.

I denne forbindelse problematiserer Steigan eierforholdene bak Faktisk.no, og viser til at også amerikanske kapitalinteresser er representert:

«I dag har Faktisk seks eiere: VG, TV2, Amedia, Polaris media, NRK og Dabladet. VG er 100 prosent eid av Schibsted, som også er største eier av Polaris media. Schibsted har riktignok Blommenholm Industrier som største eier, men samlet sett har finansinstitusjoner på Wall Street over 34 prosent av aksjene, og størst blant dem er finansgiganten State Street.»

Her kommer etter Steigans mening også Bill og Melinda Gates inn i bildet, på en lite heldig måte. Dette er to personer Faktisk.no har omtalt i sitt arbeid:

«Faktisk har knyttet seg til det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN), eller Poynter. IFCN ble startet i 2015 med støtte blant annet fra Bill & Melinda Gates Foundation. Det gjør at det kan reises spørsmål om habiliteten til Faktisk når de rykker ut til forsvar for Bill Gates»

Det er særlig den grunnleggende habiliteten og troverdigheten Steigan stiller spørsmål ved når han tar sitt oppgjør med Faktisk.no:

«Faktisk sier at de forholder seg til Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Men de har gått inn i en rolle som i det minste må sies å være på kant med Vær Varsom-plakaten», skriver Steigan.

Etter Steigans syn er reglene i Vær varsom-plakaten uforenlige med at Faktisk.no har inngått en avtale med Facebook om å opptre som det han mener er en ren sensurinstans for dem.

Han gir eksempler på hvordan Faktisk.no skal ha grepet inn mot saker fra Steigan, på en måte som etter Pål Steigans mening er i strid med norske presseregler:

«…. hensikten med sensuren er å ramme oss, både i samlet distribusjon og økonomisk. Når ble dette i samsvar med Vær Varsom-plakaten?», spør Steigan.

Han oppsummerer sitt angrep på Faktisk.no slik:

«Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Men Faktisk verner ikke om det frie, demokratiske ordskiftet. De har tatt betalt oppdrag fra en av verdens aller største mediebedrifter for å bidra til å kneble det frie ordskiftet.»

Steigans konklusjon er klar:

«(Faktisk.no) ..startet på en bløff, utviklet seg til sensurorgan, det er vel på tide å ta kvelden?»

NÅ – NY BOK: 

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Det er enkelt å støtte Document – gjør det med Vipps:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂