Nytt

Pål Steigan og nettstedet Steigan går til juridisk krig mot Faktisk.no.  

Flere har stilt spørsmål ved Faktisk.no og deres virksomhet. Ikke minst har Pål Steigan ved nettstedet Steigan blitt lei av det som bedrives. Nå er det gått så langt at Steigan engasjerer advokat for å få erklært påstander fra Faktisk.no som «uholdbare».

Saken handler om at Faktisk.no for en tid siden gikk løs på Steigan for å ha skrevet om Gates Foundations innflytelse i vaksineorganisasjoner.

Her konkluderte Faktisk.no med at påstandene fra nettstedet Steigans var «faktisk helt feil», som er det uttrykket Faktisk.no bruker i sin virksomhet.

Dette har ikke Steigan, ved leder Pål Steigan, kunnet akseptere. Det førte til en viss polemikk på nettet, noe Document tidligere har omtalt.

Da mente Steigan at Faktisk.no opptrer på en så uetterrettelig måte at «det er på tide å legge ned».

Steigan har nå engasjert advokat Stian Hultin Oddbjørnsen fra Kluge Advokatfirma for å ta rettslige skritt mot Faktisk.no. Saken som det nå strides om, er beskrevet slik på nettstedet Steigan:

«Faktisk.no publiserte 18. mai 2020 en kommentar der Pål Steigans utsagn på sin nettside steigan.no om at Bill & Melinda Gates Foundation har en «kontrollerende posisjon» i fire globale vaksineorganisasjoner ble avvist som «faktisk helt feil». Kommentaren fra faktisk.no har blant annet medført at steigan.no har blitt sensurert ved et filter på Facebook og har fått begrenset spredning på samme plattform. Dette er gjort på et helt galt grunnlag. Vi vil derfor be om at faktisk.no revurderer hele artikkelen, og i alle fall fjerner merkingen på Facebook.»

Advokat Stian Hultin Oddbjørnsen mener Faktisk.no har gjort store feil i sin sak om Steigans artikkel om  Gates Foundations:

«Kommentaren fra faktisk.no har den helt grunnleggende feilen at den «etterprøver» noe helt annet enn det steigan.no-artikkelen og tilsvar (i felleskap omtalt som «artiklene») omhandler».

Dette etterfølges så av nokså omstendelig og inngående argumentasjon med juridisk preg. Vi henviser spesielt interesserte lesere til å gå inn på siden til Steigan og lese mer om detaljene i advokatens fremføring av saken.

Avslutningsvis oppsummerer advokaten sine krav mot Faktisk.no,på vegne av Steigan:

«Vi ber på bakgrunn av ovenstående om at faktisk.no nærmere vurderer argumentene og materialet vi her trekker frem. Vi ber om at faktisk.no på den bakgrunn trekker eller redigerer artikkelen. Alternativt ber vi om at faktisk.no, i det minste, trekker den videre merkingen av artikkelen på Facebook.

Vi bemerker for øvrig at artikkelen på faktisk.no etter vårt syn må være å betegne som en kommentar til artiklene på steigan.no. Dette er ikke tydelig merket i tråd med vær varsom-plakaten punkt 4.2, uten at vi går nærmere inn på den problemstillingen i denne omgang.»

Det vil trolig komme et tilsvar fra Faktisk.no i løpet av kort tid, eventuelt gjennom advokat. Spørsmålet er hvordan Faktisk.no vil forholde seg til at deres saker oppfattes som så kontroversielle at de blir advokatmat.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Les også