Nytt

Byrådsleder Erling Lae mener det er helt ok at barna i Etterstadsletta barnehave synger sanger som lovpriser Allah og oppfordrer til bønn fem ganger om dagen. Han avviser at det er snakk om misjonering. Sang av muslimske sanger er en del av kulturell forståelse, sier avdelingssjef Kerstin Berglund i Oslo kommune.

Men norske foreldre/borgere reagerer på at den samme forståelsen ikke gjelder den norske kulturarven. Det er ikke glemt at daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal synes «O du som metter liten fugl» var et overtramp.

– Det som har begynt å bekymre meg er en intolerant religionsangst i det norske samfunnet. Det kan da ikke være noe galt i at det i en menighetsbarnehage synges sanger med ordet «Jesus», sier Lae.

– Jeg var nylig i den jødiske barnehagen i Oslo. Da sang de en sang jeg regner med inneholdt ordet «Gud». Da tenkte jeg at det var fint at de tar vare på de jødiske tradisjonene. Også Allah, Buddha og Shiva finnes i barnesangene i vårt samfunn, og det er intet problem.

Lae er likevel veldig tydelig på at det finnes grenser som ikke skal overskrides.

– Loven er klar. Det skal ikke drives forkynnelse i barnehagene, uansett om det er snakk om den muslimske barnehagen i Urtegata eller menighetsbarnehager. Det er også slik at bruken av religiøse symboler eller skikker skal skje i forståelse og samarbeid med foreldrene. Det er også en selvfølge at kommunale barnehager er for alle, understreker Lae.

Lae bruker stråmannsargumentasjon: Etterstadsletta barnehave er ikke en menighetsbarnehave, men kommunal. Den skal da «være for alle». Det er mange kommunale barnehaver hvor dette har betydd at alle kristne symboler og sanger er fjernet, også foran jul. I Etterstadsletta barnehave er det 30 prosent med ikke-vestlig bakgrunn, og det er OK å synge muslimsk sanger. De norske barna skal lære om Allah, men de muslimske må ikke høre en julesang, er konsekvensen av denne tenkningen.

Det virker som om denne selvmotsigelsen gjør Lae opphisset. Han kommer med uttalelser som neppe er særlig veloverveid:

– Jeg vil ikke gjøre denne sangen til et problem. Vi kan da ikke forby Allah. Da må vi også forby Gud og Jesus i julesangene, og hva slags samfunn får vi da?

Det viser seg at de muslimske sangene inngår i et program for barnehaver i Oslo.

Avdelingssjef Kerstin Berglund i Oslo kommune forsvarer sangene og avviser at de er forkynnende i sitt innhold.

– Sangene har på lik linje med kristne sanger et religiøst innhold, sier hun til ANB.

– Er dette sanger som dere synes det er passende å synge?

– Det synges sanger fra mange ulike kulturer og religioner i vår bydel. Barnehagene har nedfelt i sine årsplaner at de ønsker å feire merke- og høytidsdager for barna som går i barnehagen, sier Berglund og poengterer at 50 språk og kulturer er representert i bydel Gamle Oslo.

– Bidrar sangene til god integrering og brubygging i barnehagene?

– Som en del av flerkulturell pedagogisk forankring i barnehagene er dette ett av mange virkemidler. Det å synliggjøre barnas og familiens kultur- og identitetsbakgrunn ved å feire merke- og nasjonaldager som er representert i barnehagen, synliggjør mangfoldet og fremmer flerkulturell forståelse, sier Berglund. Hun bekrefter at disse sangene fortsatt synges i Etterstadsletta barnehage i forbindelse med feiringen av id. I underkant av 30 prosent av barna her har ikke-vestlig bakgrunn.

Det viser seg at en norsk ansatt i barnehaven protesterte mot sangene og senere sluttet, delvis på grunn av sangene.

Kristin Tveter var assistent ved Etterstadsletta barnehage i Oslo da to muslimske sanger ble sunget der for to år siden.

– Jeg forsøkte å protestere mot disse sangene uten å nå fram. Komiteen som hadde bestemt opplegget rundt den muslimske høytiden id lot seg ikke rikke. Denne saken var medvirkende til at jeg sa opp jobben ved barnehagen, sier Tveter.

Debatten går heftig i kommentarspalten i Dagsavisen – «Vegard» skriver:

Min kone er barneskolelærer, og på hennes skole får de i forbindelse med jula kun synge sanger om nissen, ikke om Gud og Jesus.

Nå synes jeg personlig ikke at dette er noe problem, men det fremstår unektelig som merkelig at man andre steder skal ha etnisk norske unger til å synge religiøse, muslimske sanger.

Forsvarer Allah-sanger i barnehagene

Synger ut mot «Allah-sanger»