Hos Wikipedia beskrives politisk korrekthet som et begrep som betegner en tendens til å tabuisere alt som kan støte hva man oppfatter som svake grupper i samfunnet, for eksempel minoriteter, kvinner og funksjonshemmede. Intensjonen bak politisk korrekthet er med andre ord god. Spørsmålet er imidlertid om resultatet er i samsvar med intensjonen; hva slags samfunnsklima […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.