Nytt

Muslim Concil of Britain (MCB) krever at u-islamiske aktiviteter fjernes fra undervisningen i offentlige skoler i Storbritannia, melder avisen Daily Express.
MCB fremla rapporten «Mot større forståelse – å møte behovene til muslimske elever i offentlige skoler» forrige uke. Rapporten konkluderte med at muslimske elever føler seg ekskludert av dagens skoleordning, og MCB har derfor utarbeidet en rekke krav som skal omfattes av samtlige skoleelever, og sikre at undervisningen er i tråd med islamsk praksis.

Blant kravene er kjønnssegregerte klasseturer, gymnastikktimer og svømmeundervisning, obligatorisk resitering av koranen i musikktimene og fjerning av danseundervisning. I tillegg omfatter rapporten krav om endringer i forhold til feiringen av ramadan; som ingen svømmeundervisning i tilfelle eleven svelger vann, ingen foreldremøter eller vaksinasjonsprogrammer, samt ingen undervisning i seksuallære og ingen eksamener.

Rapporten insisterer på obligatorisk opplæring i islam for alle elever i den offentlige skole, samtidig som den innholder krav om at muslimske foreldre skal ha rett til å frita sine barn fra undervisning i andre religioner.

MCB`s rapport ble fremlagt i Londons største moskè, og det vakte oppsikt at sjefsrådgiver for skolene i London, professor Tim Brighouse, var tilstede:

And the calls for all children to be taught in Taliban-style conditions will be launched with the help of a senior Government education adviser.

Professor Tim Brighouse, chief adviser to London schools, was due to attend the event at the capital’s biggest mosque.
His presence there was seen as «deeply worrying», and a sign that the report was backed by the Government.

Tory MP Greg Hands said: – The MCB needs to realise it has to move closer to the rest of the community, not away from it. The presence of Tim Brighouse implies Government backing of this report. This is very worrying.

Terry Sanderson of the National Secular Society said the report was a «recipe for disaster».
He added: – Schools with even just a handful of Muslim kids will find they have to follow these guidelines because there aren’t the staff to have one set of classes for Muslims and another for the rest. The MCB shouldn’t try to force its religious agenda on children who may not want it. The Government needs to send the MCB packing. Schools should be about teaching, not preaching.

Det er særlig den obligatoriske svømmeundervisningen som vekker anstøt, og selv med kjønnssegregasjon er kravene til påkledning for samtlige elever spesifisert i rapporten:

When swimming is allowed, boys should wear clothing covering their bodies «from the navel to the neck», even during single-sex pool sessions, while girls must be covered up completely at all times, apart from the face and hands
The MCB adds that schools should ensure contact sports, including football and basketball, «are always in single-gender groups.

MCB hevder å være talsmenn for Storbritannias 1,5 millioner muslimer, og har nære forbindelser med den britiske regjeringen. Dens tidligere leder Sir Iqbal Sacranie ble adlet i 2005. Andre muslimske organisasjoner kritiserer MCB`s rapport og påfølgende utspill:

But other Muslim groups criticised the report. Dr Ghayasuddin Siddiqui of the Muslim Parliament of Great Britain said: – There has been no discussion on these issues in the Muslim community.

And the Sufi Muslim Council – which claims to represent far more British Muslims than the MCB – said the report misunderstood Ramadan.
It added: – This is not what Islam or Ramadan is about. Ramadan is about training yourself while carrying on with everyday life.

Det britiske utdanningsdepartementet forsøker å distansere seg fra rapporten og MCB`s krav, og hevder at professor Brighouse deltok som privatperson og ikke som representant for departementet.

Det er ikke første gang det innflytelsesrike MCB har gjort seg negativt bemerket. Etter avsløringen av de omfattende terrorplanene mot britiske fly i sommer skrev MCB et åpent brev til regjeringen med krav om at muslimske særrettigheter måtte innføres i det offentlige, og at britisk utenrikspolitikk måtte legges om dersom MCB skulle kunne bidra til å bekjempe voksende religiøs ekstremisme blant den muslimske minoriteten. Brevet ble oppfattet både som et opportunistisk utpresningsforsøk og en trussel, og utløste negative reaksjoner fra svært mange hold. MCB`s utspill ble den gang karakterisert som usedvanlig taktisk uklokt.
Kravene om islamisering av britiske skoler kommer samtidig som britisk etterretning har informert om at terrortrusselen på de britiske øyer er større enn noensinne.

Daily Express: Muslims: «Ban» un-islamic schools