Nytt

Skoler i Storbritannia får tillatelse fra myndighetene til å forby elever å bruke slør som dekker ansiktet. De siste årene har debatten om religiøse klesplagg har vært et økende problem for britiske skoler, som har vært overlatt til seg selv hva angår praksis og eventuelle rettssaker i hvert enkelt tilfelle. Nå kommer tillatelsen til å forby ansiktsdekkende slør på bakgrunn av sikkerhet, trygghet og skolens primære hensikt: utdanning.

It says efforts must be made to accommodate religious clothing, but stresses the importance of teachers and pupils being able to make eye contact.
It comes after a girl failed in a legal bid to overturn her school’s niqab ban.
Islamic groups have been divided in their response – some «shocked» and others welcoming the guidance.
Headteachers’ leaders have applauded the decision, saying that it would provide «clarity» and «reassurance» for schools.

Nylig tapte en 12 år gammel skoleelev rettssaken hun og hennes far anla for diskriminering og brudd på menneskerettighetene da skolen nektet henne å bære niqab. Flere tilsvarende saker har etter mange runder i rettssalene i Storbritannia endt i saksøkers disfavør, men kjennelsene har bare vært gyldig for den enkelte skole. Det juridiske arbeidet, samt kostnadene har vært overlatt til skolene det gjelder. Det har ført til at britiske myndigheter nå utarbeider nye retningslinjer på dette området. I likhet med den rettskraftige dommen, baserer myndighetene seg på skolens argumenter om at skoler først og fremst handler om utdanning

This position was upheld by the High Court – which refused to grant a judicial review – and is expected to form a key part of the guidance.

The guidance says schools need to be able to identify individual pupils in order to maintain good order and spot intruders. «If a pupil’s face is obscured for any reason the teacher may not be able to judge their engagement with learning or secure their participation in discussions and practical activities,» it adds.

Schools minister Jim Knight said: – Schools should consult parents and the wider community when setting uniform policy.
And while they should make every effort to accommodate social, religious or medical requirements of individual pupils, the needs of safety, security and effective learning in the school must always take precedence.

De nye retningslinjene blir godt mottatt av britiske skoler, som hele tiden har etterlyst myndighetenes prinsipielle standpunkt vedr. tildekking av ansiktet i en utdanningssituasjon. Flere har argumentert med det urimelige i at myndighetene har skjøvet den enkelte skole foran seg i dette spørsmålet, både i det daglige og særlig ved rettssaker som belaster en allerede trang økonomi for offentlige utdanningsinstitusjoner.

Reaksjonene fra britiske muslimer er imidlertid delte. Formann i Islamic Human Rights Commission, Massoud Shadjareh, er misfornøyd med myndighetenes holdning:

– Successive ministers dealing with education issues have failed to give proper guidance when requested by human rights campaigners about schools’ obligations regarding religious dress, including the head scarf. To now proceed to issue guidance against Muslim communities is simply shocking, he said.

Muslim Council of Britain mener at de nye retningslinjene ikke endrer stort, mens dr. Tag Hargey fra Muslim Education Centre ønsker dem velkommen:

– When you conceal the face, that actually not only dehumanises the person involved, but also creates a chasm, a gap, a bridge of non-understanding between communities and I think the sooner we can get rid of this veil, this face veiling, this face masking in Muslim societies across Britain, so much the better.

Ayshah Ishmael, a teacher at a Muslim girls’ school in Preston who wears the niqab away from the classroom, told the BBC wearing the veil promoted equality.
She said: – You’re judged for who you are and not what you are, so I think there are two arguments to the whole equality issue.

Association of School and College Leaders’ general secretary Dr John Dunford said he was pleased the government is supporting school leaders in upholding school uniforms

– Repeated and blatant breaches of uniform policy undermine the school ethos, he added.

BBC: Schools allowed to ban face veils